Om RISK / About RISK

Om RISK / About

RIMI/IMIR SceneKunst (RISK) er en plattform initiert og drevet av kunstnere med fokus på utvikling, produksjon og formidling av scenisk/ performativ kunst. Prosjektet ble etablert i 2016.

Initiativet ledes kollektivt av kunstneriske initiativtakere/ prosjektledere: Marit Sandsmark, Iver Findlay og Gabel Eiben.

Utvidet RISK team: Sebastian Sund, Thore Warland, Leif Ole Stampa, Campbell Waldron. 

Rådgivende styre 2023: Mette Edvardsen, Mari Flønes, Brynjar Bandlien, Jon Refsdal Moe, Ane Dahl 

Affilierte kunstnere 2023: Heine Avdal/Yukiko Shinozaki- Fieldworks, Annette Gellein, Fabrice Moinet 

Kunstnere i residens: Findlay//Sandsmark og Tale Dolven/Gabel Eiben

Nettside/trykkdesign: Maggie Hoffman 

Plakat design: Kjetil Brandsdal

Samarbeidspartnere: Bit Teatergarasjen – Bergen, Black Box Teater – Oslo

Støttet av: Kulturrådet, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger Kommune, Kulturrom


About RISK

RIMI/IMIR SceneKunst (RISK) is an artist initiated and led platform for performing and live arts with a focus towards development, production and presentation.  It was founded in January 2016. 

The initiative is collectively led by artistic initiators/ project managers: Marit Sandsmark, Iver Findlay and Gabel Eiben.

Additional RISK team: Sebastian Sund, Thore Warland, Leif Ole Stampa, Campbell Waldron.

Advisory Board 2023:  Mette Edvardsen, Mari Flønes, Brynjar Bandlien, Jon Refsdal Moe, Ane Dahl

Affiliated Artists 2023: Heine Avdal/Yukiko Shinozaki- Fieldworks, Annette Gellein, Fabrice Moinet

Resident company/artists: Findlay//Sandsmark and Tale Dolven/Gabel Eiben

Webpage/print design: Maggie Hoffman

Poster design: Kjetil Brandsdal

Collaborators: Bit Teatergarasjen – Bergen, Black Box Teater – Oslo

Supported by: Kulturrådet, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger Kommune, Kulturrom.

RIMI/IMIR Scenekunst- Badehusgata 25, 4014 Stavanger
www.rimi-imir.no
contact:
info@rimi-imir.no
+47 462 894 20


Subscribe to Mailing List

* indicates required