All Tomorrow’s Parties – Brynjar Åbel Bandlien (NO)

Brynjar Åbel Bandlien (NO)
All Tomorrow’s Parties
@ RIMI/IMIR Scenekunst // under Rogaland på Skeivå
1+2+3 September @ 20.00 (dørene åpner @ 19.00)
TICKETS

All Tomorrow’s  Parties er en danseforestilling som tar for seg hvordan hiv og Aids påvirket den norske dansen på 80- og 90-tallet. Flere norske dansere ble smittet av viruset, levde med hiv og døde av Aids. Men hvem var de? Hvordan danset de? Og ikke minst; hva ville de ha danset dersom de ikke hadde blitt borte? 

Med All Tomorrow’s Parties ønsker kunstnerne bak å kartlegge hullet som disse etterlot seg og fylle det gjennom å iscenesette dans som aldri fant sted. All Tomorrow’s  Parties en fiktiv ‘enactment’ av dans som aldri ble danset. 

Ide: Brynjar Åbel Bandlien 
Dans: Lars Jacob Holm og Brynjar Åbel Bandlien 
Scenografi, kostyme og lysdesign: Corentin JPM Leven 
Musikk: Borusiade, Leonard Bernstein, Marvin Hamlisch og The Velvet Underground 
Foto: Helene Levand
Design: Kjetil Brandsdal

Informanter: Dag Johan Haugerud, Simen Sand, Morten Rudå, Geir Morstad, Randi Urdal, Lars Jacob Holm og Arne Fagerholt

Teoretisk overbygning: Ingvil Førland Hellestrand og Henriette Thune

Takk til RIMI/IMIR Scenekunst, Danseinformasjonen, Skeivt Arkiv, Stavanger kommune, Rogaland Fylkeskommune, Universitetet i Stavanger og FRI Rogaland/Rogaland på Skeivå 

En spesiell takk til Ola Henning Bergseng

EN

All Tomorrow’s Parties is a dance performance that investigates how hiv and aids affected the Norwegian dance scene in the 80s and 90s. Several Norwegian dancers got infected by the virus, lived with hiv, and died of aids. Who were they? How did they dance? And what kind of dances would they have performed had they not passed away? 

All Tomorrow’s Parties tries to map out the hole that these artists left behind, and try to fill it by staging a dance that never happened. All Tomorrow’s Parties is a fictional ‘enactment’ of dances that never got performed.

Idea: Brynjar Åbel Bandlien 
Dance: Lars Jacob Holm og Brynjar Åbel Bandlien 
Scenography, costume og light design: Corentin JPM Leven 
Music: Borusiade, Leonard Bernstein, Marvin Hamlisch og The Velvet Underground 
Photo: Helene Levand
Design: Kjetil Brandsdal

Informants: Dag Johan Haugerud, Simen Sand, Morten Rudå, Geir Morstad, Randi Urdal, Lars Jacob Holm og Arne Fagerholt

Theoretical context: Ingvil Førland Hellestrand and Henriette Thune

Thanks to RIMI/IMIR Scenekunst, Danseinformasjonen, Skeivt Arkiv, Stavanger kommune, Rogaland Fylkeskommune, Universitetet i Stavanger and FRI Rogaland/Rogaland på Skeivå 

A special thanks to Ola Henning Bergseng