and yes, I said yes, I will yes – Caroline Eckly (FR/NO) + Marcelo Evelin (BR)

Caroline Eckly + Marcelo Evelin
and yes, I said yes, I will yes 
6. februar @14.00 + @ 20.00 

7. februar @ 18.00 

NO (EN below)

En dansesolo fremført av Caroline Eckly.
Laget av Marcelo Evelin og Caroline Eckly.

“Kontinentet ditt er svart. Svart er farlig. I mørket kan du ikke se, du er redd. Ikke rør deg, du risikerer å falle. Først og fremst, ikke gå i skogen. Og frykten for mørket, den internaliserte vi. De hadde ikke øyne å se med. De utforsket ikke huset sitt. Kjønnet deres skremmer dem fortsatt. Kroppen deres var kolonisert og de turte ikke komme. Kvinnen er redd og føler avsky for kvinnen… Vi ble fanget mellom to forferdelige myter: Mellom Medusa og avgrunnen. Halve verden vil få latterkrampe om dette ikke hadde fortsatt.”

-Hélène Cixous, Medusas latter

I begynnelsen fantes Medusa, en kvinne som ble til et monster som straffen for å ha blitt voldtatt. Hun kunne drepe med blikket sitt. Dansekunstnerne Caroline Eckly og brasiliansk koreograf Marcelo Evelin har tatt utgangspunkt i dette blikket; i øynene som, i form av et speil, reflekterer verdens vold og som aksepterer og absorberer andres blikk. De vekker til live et bilde av oraklet: Et orakel som overfører, påkaller, som tar Gud eller ordets plass, som åpner dører som har vært lukket, som besitter eldgamle okkulte krefter.

De se på kroppen som råmaterialet, som kjernen av narativ.

De foreslår latteren som gråt, som et støt, som et utbrudd mellom fortryllelse og raseri. Ut i fra en fascinasjon for praksiser og ritualer hvor dans leder deg inn i en underbevisst tilstand, kaller Eckly/Evelin her på forestillingsevnen vår, gjennom et dypdykk på innsiden hvor det svarte kontinentet penetreres.

Publikum ønskes velkommen til en seremoni i et tidløst rom, hvor de kan bevitne en kropp i transformasjon.

Konsept: Caroline Eckly, Marcelo Evelin
Koreografi: Marcelo Evelin
Fremført av: Caroline Eckly
Originalmusikk: Kota Yamauchi
Lys: Robert Roespel
Produsert av: Spreafico Eckly, demolition Incorporada
Co-produsert av: BIT-Teatergarasjen, Carte Blanche, Rosendal teater Trondheim
Støttet av: Bergen Kommune, Scandinavia-Japon-Sasakawa Foundation, FFUK

Biografi 

Caroline Eckly ble født i Paris. Hun er danser og har de siste tolv årene jobbet for Carte Blanche. Hun startet sin dansekarriere som ballettdanser for Ballet du Capitole de Toulouse, Frankrike. Hun har jobbet som frilans danser i Frankrike og Tyskland, deretter for Nuernberg Staatstheater i seks år før hun flyttet til Norge. Hun har samarbeidet med en rekke koreografer de siste 23 årene, hvor Bouchra Ouizghen, Pieter Ampe, François Chaignaud, og Lia Rodrigues er blant de siste samarbeidene. 

Marcelo Evelin ble født i Teresina, Brazil. Han er en koreograf, researcher og utøver som bor og arbeider mellom Amsterdam og Teresina (Brazil). Evelin er en uavhengig skaper med sin plattform Demolition Incorporada, skapt i 1995. Han underviser ved Mime Skolen i Amsterdam, hvor han også guider studenter i deres kreative prosesser. Han koordinerer workshoper og kollaborative prosjekter i forskjellige land i Europa, Amerika, Afrika, Japan, Sør Amerika, og Brazil. Han har også jobbet som kurator med samtids-scenekunst kollektivet ‘Núcleo do Dirceu’.

Han fortsetter å turnere med “A invençao da Maldada” (2019), “Batucada” (2014), og “De repente fica todo preto de gente” (2012). I 2016 skapte han stykket “the Who of Things” for Carte Blanche, det nasjonale kompaniet for samtidsdans i Norge.

EN

and yes, I said yes, I will yes 

Caroline Eckly + Marcelo Evelin 

Solo project performed by Caroline Eckly.
Created by Marcelo Evelin and Caroline Eckly.

“Your continent is black. Black is dangerous. In the dark you can’t see, you are afraid. Don’t move because you risk falling. Above all, don’t go to the forest. And the horror of the dark, we internalised it. They didn’t have eyes for themselves. They did not go to explore their house. Their sex still scares them now. Their body was colonised and they did not dare to come. The woman is afraid and disgusted with the woman … We got trapped between two horrifying myths: between the Medusa and the abyss. Half of the world would burst out laughing if this did not continue.” 

-Hélène Cixous, The laugh of the Medusa

In the beginning, there was the Medusa, a woman turned into a monster by punishment for having been raped and who can kill with her eyes.

We talked about the gaze, the eyes like a mirror which reflect the violence of the world or accept the gaze of the other, absorb it.

We evoked the image of the oracle, who transmits, who invokes, who speaks instead of a God or words, who opens doors that were closed, who possess an ancient occult power.

We want to give particular attention to the dancer’s body, use it as raw material, use the physicality as medium, at the core of the narrative, bearer of a multi-imaginary.

We suggest the laugh as a cry, as a jolt, as bursts between enchantment and rage.

With a fascination for certain practices and rituals where dance leads to a subconscious state, we offer a dive into the inside, call the imagination, penetrate the black continent. 

We invite the public to a ceremony, in a timeless space, where they can witness a body in transformation. 

Concept: Caroline Eckly, Marcelo Evelin
Choreography: Marcelo Evelin
Performance: Caroline Eckly
Music: Kota Yamauchi
Light: Robert Roespel
Produced by: Spreafico Eckly, demolition Incorporada
Co-produced by: BIT-Teatergarasjen, Carte Blanche, Rosendal teater Trondheim
Supported by: Bergen Kommune, Scandinavia-Japon-Sasakawa Foundation, FFUK 

BIOGRAPHIES

Caroline Eckly was born in Paris. She is a dancer, working for the past twelve years for Carte Blanche. She started her dance carrier as a ballet dancer for the Ballet du Capitole de Toulouse, France. She worked as a free-lance dancer in France and Germany, then for the Nuernberg Staatstheater for six years before moving to Norway. She has collaborated with various choreographers in the past twenty-three years, most recently with Bouchra Ouizghen, Pieter Ampe, François Chaignaud, Lia Rodrigues. She questions the role of the interpreter today and is interested in deepening an idea of a choreographic work where a conversation between interpreter and choreographer can lead the investigation on physical qualities.

Marcelo Evelin was born in Teresina, Brazil. He is a choreographer, researcher and performer, living and working between Amsterdam and Teresina (Brazil). Evelin is an independent creator with his Platform Demolition Incorporada, created in 1995, he teaches at the Mime School in Amsterdam, where he also guides students in their creative processes. He coordinates workshops and collaborative projects in various countries of Europe, America, Africa, Japan, South America and Brazil. He has been working also as a curator, with the Contemporary Performing Arts collective, Núcleo do Dirceu. 

He continues to tour “A invençao da Maldade” (2019), “Batucada” (2014) and “De repente fica todo preto de gente”(2012). In 2016 he created “the Who of Things” for Carte Blanche, the National Norwegian Company for Contemporary Dance.