BEAUTY OF MESS, TRASH AND UNKNOWN DESIRES – Oleg Soulimenko (AT/RU) & Jasmin Hoffer (AT)

Oleg Soulimenko (AT/RU) & Jasmin Hoffer (AT)
BEAUTY OF MESS, TRASH AND UNKNOWN DESIRES
1+2 April @ 20.00 (dørene åpner @ 19.00)
BILLETTER / TICKETS

BEAUTY OF MESS, TRASH AND UNKNOWN DESIRES tar for seg forviklinger mellom menneskelige kropper, objekter og materiets vitalitet.

I antropocen i dag ser det ut til at ingenting er etterlatt urørt av mennesker. Vi har minkende raser, tinende permafrost, og landskaper av giftig avfall: menneskelig påvirkning er altomfattende. Reversen er også et faktum: ingenting vi tar på etterlater oss mennesker uberørt. 

Jasmin Hoffer og Oleg Soulimenko bryter ut av den mundane tilnærmingen til ting. I deres forestilling kan alt bli til materie, alt er konstant gjenstand for forandring. Noen gjenstander er fisket opp fra søpla, noe er fabrikk-nytt, og noen stammer fra kroppen som så. Utøverne bygger mangfoldige relasjoner til disse objektene, noen ganger fjerne, andre ganger intime – de ser på dem ikke bare som funksjonelle og underordnede, men som selvstendige subjekter. De eksperimenterer med ofre, skaper ritualer, putter objektene i rekkefølge og fantaserer om en fremtid hvor ting vi etterlater vil frembringe intelligens rundt hva som kan ha vært meningen med den menneskelige arten.

“With great seriousness and in peaceful neighborhood they work on a poetry, which things seem to whisper to them. … An excellent work from the lockdown-shaken free scene.” (Helmut Ploebst, Der Standard)

Jasmin Hoffer og Oleg Soulimenko har jobbet sammen i et par år, og skapt forestillinger hvor de eksaminerer potensielle relasjoner mellom den menneskelige kroppen og andre former for materie. Jasmin Hoffer er danser, koreograf og performance kunstner som underviser samtidsdans. Oleg Soulimenko er en performance kunstner og koreograf. Begge bor og jobber i Wien, og forestillingene deres har blitt vist på en rekke scener over hele verden. 

Nyeste prosjekter inkluderer: Made in Home (2021) in Helsinki, Origins (2020) Wiener Festwochen and Tanzquartier Wien (2019) in Vienna, Immortality day (2021) and SWIMMING POOL (2018) in brut Wien in Vienna and LOSS (2018) Rimi/Imir Stavanger.

Kreditter:

Konsept, koreografi, sett og forestilling av Jasmin Hoffer og Oleg Soulimenko
Gjeste performance: Marit Sandsmark
Kunstnerisk konsultasjon, scenedesign: Alfredo Barsuglia
Dramaturg rådgiver: Claudia Bosse
Lyd rådgiver Samuel Schaab
Lysdesign: Sveta Schwin
Kostyme: Larissa Kramarek, Nina Samadi
Ytre øye: Esther Vörösmarty, Lise Lendais

En co-produksjon av Vienna Magic og brut Wien

Med støtte fra the City of Vienna’s Department of Cultural Affairs


EN

BEAUTY OF MESS, TRASH AND UNKNOWN DESIRES

Oleg Soulimenko & Jasmin Hoffer

BEAUTY OF MESS, TRASH AND UNKNOWN DESIRES deals with the entanglements of human bodies and objects and with the vitality of matter.

Today, in the Anthropocene, there seems to be nothing left untouched by humans. Dwindling species, thawing permafrost, landscapes of toxic trash: human impact appears all-encompassing. But the reverse is also true: nothing we get in touch with leaves us unchanged. 

Jasmin Hoffer and Oleg Soulimenko break out of the mundane approach to things. In their performance, everything can become matter, everything is constantly subject to change. Some things are fished from the trash, some are factory-fresh and some stem from the body as such. The performers build manifold relationships to these objects, sometimes distant, sometimes intimate – they perceive them not just as functional and subordinate, but as subjects themselves. They experiment with causalities, create rituals, put the objects in order and fantasise about a future in which the things we will leave behind will provide intelligence about what may have been the meaning of the human species.

“With great seriousness and in peaceful neighbourhood they work on a poetry, which things seem to whisper to them. … An excellent work from the lockdown-shaken free scene.” (Helmut Ploebst, Der Standard)

Jasmin Hoffer and Oleg Soulimenko have been working together for a couple of years, creating performances in which they examine potential relationships between the human body and other forms of matter. Jasmin Hoffer is a dancer, choreographer and performance artist, who teaches contemporary dance. Oleg Soulimenko is a performance artist and choreographer. They both live and work in Vienna, and their performances have been presented at a variety of venues all over the world. 

Most recent projects: Made in Home (2021) in Helsinki, Origins (2020) Wiener Festwochen and Tanzquartier Wien (2019) in Vienna, Immortality day (2021) and SWIMMING POOL (2018) in brut Wien in Vienna and LOSS (2018) Rimi/Imir Stavanger.

Credits

Concept, choreography, set and performance Jasmin Hoffer and Oleg Soulimenko 
Guest performance Marit Sandsmark
Artistic Consultation, stage design Alfredo Barsuglia
Dramatic advisor Claudia Bosse
Sound advice Samuel Schaab 
Light design Sveta Schwin
Costume Larissa Kramarek, Nina Samadi 
Outside Eye Esther Vörösmarty, Lise Lendais

A co-production by Vienna Magic and brut Wien 

With kind support of the City of Vienna’s Department of Cultural Affairs