Charles Hayward (UK) + Graa Eminence (NO) + Vræl (NO)

ZANG OG DEN PENE INNGANG PRESENTERER I SAMMARBEID MED RIMI/IMIR SCENEKUNST:

Charles Hayward (UK) +  Graa Eminence (NO) + Vræl (NO)

CHARLES HAYWARD er en engelsk trommeslager/sanger/komponist og var et grunnleggende medlem av de eksperimentelle rockegruppene This Heat og Camberwell Now. Han spilte også med den tidlige europeiske improgruppen Mal Dean’s Amazing Band og gigget og spilte inn med Phil Manzanera i Quiet Sun samt en kort periode med Gong. Siden slutten av 80-tallet har han konsentrert seg om soloprosjekter og ulike samarbeid, inkludert Massacre (med Bill Laswell og Fred Frith), Monkey Puzzle Trio og Albert Newton (med Pat Thomas og John Edwards). Prosjektet This Is Not This Heat har nylig fullført en 3-årig serie med forestillinger i Storbritannia, Europa, USA og Japan. 

GRAA EMINENCE er en duo med bakgrunn fra psychobilly, dancehall, drum n’ bass, og annet. 

(Troubletone Sound, Vågsbygd Handy, Mr. Vegas, Task Force UK) 

VRÆL er den fantastiske maleren og på utsiden av alt musikeren Irene Gelleins solo prosjekt. Hun vil bringe støy, skrik og kanskje noe fløyte.  

EN

ZANG AND DEN PENE INNGANG IN COLLABORATION WITH RIMI/IMIR ARE PRESENTING:  

Charles Hayward (UK) +  Graa Eminence (NO) + Vræl (NO)

CHARLES HAYWARD is an English drummer/singer/composer and was a founding member of the experimental rock groups This Heat and Camberwell Now. He also played with early European improv group Mal Dean’s Amazing Band and gigged and recorded with Phil Manzanera in Quiet Sun as well as a short stint with Gong. Since the late 80’s he has concentrated on solo projects and collaborations, including Massacre (with Bill Laswell and Fred Frith), Monkey Puzzle Trio and Albert Newton (with Pat Thomas and John Edwards). The project This Is Not This Heat has recently completed a 3 year series of performances in UK, Europe, US and Japan. 

Throughout a nearly 50 year career Charles has developed idiosyncratic attitudes and insights into a wide range of soundwork, spanning improvisation, song, sound as sound, using order and chaos as creative energies. 

GRAA EMINENCE is a duo with a background in psychobilly, dancehall, drum n’ bass, and more. (Troubletone Sound, Vågsbygd Handy, Mr. Vegas, Task Force UK)

VRÆL is the great painter and weird musician Irene Gelleins solo project. She will bring noise, screams and perhaps some flute.