CONCERT, Naaljos Ljom + Firmaet Forvoksen

CONCERT   
Naaljos Ljom (NO) + Firmaet Forvoksen (NO)
22 October @ 20.00 (doors open @19.00)

**The date has been changed to 22 October**
TICKETS: 22 October

NO (EN below)

NAALJOS LJOM (NO)
Morten Joh: reinstemte synther
Anders S. Hana: reinstemt gitar, langeleik og munnharper

Anders Hana og Morten Joh, duoen bak MoHa!, presenterer sitt nye prosjekt Naaljos Ljom på Osa festivalen, med en ny musikalsk og konseptuell interesse: reinstemming og folkemusikk. I Eivind Groven og Erik Eggens ånd har synth, gitar og langeleik blitt modifisert til å kunne produsere toner fra den norske tradisjonsmusikken.

Erik Eggen med sin avhandling «Skalastudier: studier over skalaens genesis på Norrønt område» fra 1923 og Eivind Groven avhandlingen «Naturskalaen» fra 1927 danner utgangspunktet for arkeologiske utgravninger i den gamle tonaliteten.

Gjennom studier og analyse av arkiv opptak har Naaljos Ljom laget sine egne tolkninger av slåttemusikken. Det skal nevnes at Morten og Anders ikke har bakgrunn som tradisjonsmusikere. Tilnærmingen skjer da gjennom deres tidligere musikalske erfaringer innen heavy metal musique concrete, fluxus techno og støy rock.

I fjor presenterte de sitt første verk, “Lur og dekor – i kvardag og dommedag”, på Only Connect festivalen i Stavanger. Verket ble fremført av Stavanger Symfoni orkester med Morten og Anders som solister. Stykket ble dirigert av Ilan Volkov og ble sendt både i Nrk folkemusikktimen og i BBC radio. I slutten av fjoråret ble stykket også fremført på “Save festival” i Moskva der Naaljos Ljom spilte sammen med Kymatic orchestra.

Konserten på Rimi/Imir blir i duo format og Naaljos Ljom kommer til å spille på ymse reinstemte synther, gitar, langeleik og munnharper.

Et sitat som har inspirert:
«I «Syn og Segn» 1921, s 196 oplyser dosent Olav Midtun, at «på langeleikstemna i Valdres i fjor haust kunde ein på langeleikane tydeleg sjå merke etter at toneknottane hadde stade annleis og gjeve ein annan skala. Dei fleste leikarane kunde og minnast at langeleiken var «nota upp at» av ein lærar etter orgel, so dei no gav den vanlege skalaen og den vanlege samklangen. Ingen av spelarane kunde minnast den gamle klangen eller tonane.»

+

FIRMAET FORVOKSEN beveger seg på merkelige måter. Musikken er naturlig, men fremmed. Kosmisk, men heimslig. Rytmene og lydene hentes fra elementene, for så å omskapes til varsomme soniske hjerne-eksplosjoner. De kjærtegner deg på forvirrende vis.

EN

NAALJOS LJOM (NO)
Morten Joh: retuned synths
Anders S. Hana: retuned guitar, langeleik and mouth harps

NAALJOS LJOM is the new duo of Anders Hana and Morten Joh from MoHa! and Ultralyd. They have  joined forces yet again with a focus on just intonation and Norwegian folk music. In the spirit of Eivind Groven and Erik Eggen, synth, guitar and langeleik have been modified in order to produce pitches from the traditional music.

Erik Eggen’s thesis on scale studies «Skalastudier: studier over skalaens genesis på Norrønt område» from 1923 and Eivind Groven’s «Naturskalaen» (“the harmonic series”) written in 1927, form the basis for Hana and Joh’s archaeological excavations of the old tonality.

Through studies and analysis of archive recordings Naaljos Ljom have made their own interpretations of Norwegian folk tunes. Morten and Anders do not have any background in the traditional music themselves, so the approach happens through their previous experiences in heavy metal musique concrete, fluxus techno and noise rock.

Last year they presented their first piece, “Lur og dekor – i kvardag og dommedag”, on the Only Connect festival in Stavanger. The music was performed by Stavanger Symphony Orchestra together with Morten and Anders as soloists. Ilan Volkov was the conductor and both Nrk folkemusikktimen and BBC broadcasted the performance.

The end of last year also saw the same piece performed at the “Save festival” in Moscow where Naaljos Ljom played together with the Kymatic orchestra.

The concert at Rimi/Imir will be in a duo format and Naaljos Ljom will be performing on various retuned synths, guitar, langeleik and mouth harps.

+

FIRMAET FORVOKSEN moves in peculiar ways. The music is natural, but alien. Cosmic, but down-home. Rhythm and sound seem to be drawn from the elements and then processed, leaving gentle sonic explosions in your mind, caressing you with confusion.