Discovery of Stick Language Eirik Blekesaune

Discovery of Stick Language
Eirik Blekesaune

26. Februar @ 18.00 (dørene åpner @ 17.30)
Billetter: GRATIS

‘Oppdagelse av Pinnespråk’
Hva kan trepinner fortelle oss og med hvilket språk snakker de?
Kunstner Eirik Blekesaune, koregrafene Ingrid Berger Myhre og Eivind Seljeseth, og mediekunstner Fredrik Olofsson jobber på Rimi/Imir med et forprosjekt hvor vi utvikler metodikk for å jobbe med koreografi av elektromekanikk, kropp, og videoprojeksjoner.
Vi inviterer til en presentasjon av og samtale om arbeidet vårt.

***Støttet av kulturrådet***

EN
26 February @ 18.00 (Doors open @ 17.30)
Tickets: FREE ENTRY

‘Discovery of Stick Language’
What can wodden sticks tell us and with what language do they speak?
Artist Eirik Blekesaune, choreographers Ingrid Berge Myhre and Eivind Seljeseth, and media artist Fredrik Olofsson are working at Rimi/Imir with pre project where we are developing methods for working with choreography of electromechanics, bodies, and videoprojections.
We invite you to a presentation and conversation about our work.

***Supported by the Arts Council Norway***