donkey (iteration ll) by Sandsmark//Findlay Warren + Kerebel

Sandsmark//Findlay (NO/US) med Warren + Kerebel
donkey (iteration ll)
4. Februar @ 18:00 (dørene åpner @ 17.00)
5. Februar @ 19:00 (dørene åpner @ 18.00)

donkey (iteration ll)
donkey’ er neste del i en serie med performative installasjoner knyttet til ideen om iterasjoner og kontinuering. Sandsmark//Findlay fortsetter der every night in my dreams sluttet, både i tone og materiale, hvor elementer har blitt ekstrahert, forenklet og raffinert for å bli noe helt nytt. donkey tilbyr et meditativt rom hvor vi på ny kan forestille oss avgrunnen som henger igjen fra fortiden – og kanskje en mer håpefull fremtid.  

Lekent og umiddelbart blir konstruerte og alminnelige oppgaver utført med en entusiasme som krever utholdenhet og dedikasjon. Det hele foregår i rammen av en sirkel: Her utforskes mønstre og repetisjoner som oppstår over tid i dialogen mellom lyd, bevegelse, bilder og fysisk materie. donkey anerkjenner en forståelse om at vår eksistens og tilknytning til verden er en skapende, kontinuerlig og sammenfiltret prosess, hvor det er umulig å separere kropp og materie.

Av: Marit Sandsmark og Iver Findlay med Peter Warren & Jean-Vincent Kerebel.
Samtalepartner: Jon Refsdal Moe.
Elektronikk, programmering: Fabrice Moinet.
Kostymefabrikkering: Victoria Heggelund.
Produksjons Assistanse: Greta Jasaitė.
Støttet av: Norsk Kulturråd, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune.
Co-produksjon: BIT teatergarasjen (Bergen), Black Box teater (Oslo), RIMI/IMIR
Scenekunst (Stavanger). 
Takk til Gabel Eiben, Dag Egil Njaa.

(bio)

Sandsmark//Findlay er et performance-kompani som arbeider på tvers av disiplinene dans, teater, livemusikk og videokunst. I løpet av de siste årene har de skapt flere produksjoner i grenselandet mellom scenekunst og installasjon, og jobbet tverrfaglig for å skape levende kunst som resonnerer fra et fysisk og følelsesmessig plan.

Arbeidene deres har blitt presentert i et jevnlig samarbeid med Black Box teater, BIT Teatergarasjen og Rosendal Teater, og internasjonalt på PS 122 Coil Festival og Abrons Arts Center i New York, On the Boards, Seattle, Wexner Center i Columbus og Charlotte Street, Kansas City. De står også bak RIMI/IMIR SceneKunst i Stavanger, hvor de har produksjonsstudio i en gammel båtfabrikk/dagligvarebutikk, samt tilrettelegger og kurator for plattformen.


EN

donkey (iteration ll)

‘donkey’ is the next installment in a series of performed installations occupied with the idea of iteration and continuation.  Sandsmark//Findlay carry on where ‘every night in my dreams’ left off in both tone and material, working to extract, simplify, and refine elements to become something entirely new. ‘donkey’ offers a meditative space to re-imagine the ‘void’ left from the past, and perhaps more hopeful futures.

Using a playful and immediate approach, the work celebrates laborious tasks with an appreciation for endurance and dedication framed inside a circle.  Embracing restraint as a guide, the work deals with interests in patterns and repetitions in dialog between sound, movements, images and physical matter.  ‘donkey’ acknowledges the impossible separation between the body and the material, and how the creation of the world is an ongoing process of entanglement.  

By: Marit Sandsmark and Iver Findlay with Peter Warren and Jean-Vincent Kerebel. 

Conversation partner:  Jon Refsdal Moe. 
Electronics/ programming: Fabrice Moinet.      
Costume fabrication: Victoria Heggelund. 
Production Assistance: Greta Jasaitė. 
Supported by: Kulturrådet, Rogaland Fylkeskommune, Stavanger kommune. 
Co-production: BIT teatergarasjen (Bergen), Black Box teater (Oslo), RIMI/IMIR Scenekunst (Stavanger). 
Thanks to Gabel Eiben, Dag Egil Njaa.

(bio)

Sandsmark//Findlay is a performance company working across the disciplines of dance, theater, live music and video art in a collaborative and collective effort. Over the past few years they have created several productions in the borderland between performing arts and installation, bending connections and correlations over disciplines to create live art which resonates from a physical and emotional plane.

Their work has been presented in regular collaboration with Black Box teater, BIT Teatergarasjen and Rosendal Teater, and internationally at PS 122 Coil Festival and Abrons Arts Center in New York, On the Boards, Seattle, Wexner Center in Columbus, and Charlotte Street, Kansas City. They are also behind RIMI/IMIR SceneKunst in Stavanger where they have a full-time production studio in an old boat factory / grocery store, as well as co-facilitating and curating the platform.