ENVELOPING SOUND CONCERT SERIES: Oren Ambarchi (AU) + crys cole (CA)

ENVELOPING SOUND CONCERT SERIES
Oren Ambarchi (AU) + crys cole (CA)
12 November @ 21.00 (dørene åpner @ 20.00)Oren Ambarchi’s verk er nølende og tense forlengede sangformer som befinner seg i rommet mellom forskjellige stiler: moderne elektronisk og prossesering; improvisasjon og 

Minimalisme; stille, ettertenksom låtskriving; den villedende enkelheten og tidsmessige suspensjoner av komponister som Morton Feldman og Alvin Lucier; og fysikaliteten til rockemusikk, nedbremset og strippet ned til bare bein, abstrahert og byttet ut med klare signal. Hans eksperimentering innen abstrakt gitar og ekstendert teknikk har siden slutten av 90-tallet ført til en mer personlig og unik lyd-verden hvor han inkorporerer et bredere spekter av instrumenter og sensibilitet. På utgivelser som ‘Grapes From The Estate’ og ‘In The Pendulum’s Embrace’ ble det blant annet brukt både glass-harmonika, strenger, bjeller, piano, trommer og perkusjon, for å skape skjøre teksturer lette som luft, som eksisterer ved siden av de dype, vegg-ristende bass tonene som strømmer fra hans gitar.

crys cole er en Canadisk lyd-artist som jobber med komposisjon, improvisert performance og lydinstallasjon. Hun skaper tekstur-nyanserte verk som kontinuerlig re-tuner øret, ved å generere subtile og uperfekte lyder gjennom haptiske gester og tilisynelatende mundane materialer. Cole har opptrådt over hele verden både solo, og i en rekke sammarbeid, og har pågående duo prosjekter med Oren Ambarchi og James Rushford (Ora Clementi). Hun har blitt publisert av by Black Truffle (AU), Penultimate Press (UK), Ultra Eczema (BE), caduc. (CA), Bocian (PL), Another Timbre (UK), Students of Decay (US) og Infrequency editions (CA/DE). Hennes verk har blitt utstilt i Canada, Russia, Czech Republic, Germany, Denmark, Sweden, UK og Thailand.

EN

ENVELOPING SOUND CONCERT SERIES
Oren Ambarchi (AU) + crys cole (CA) 

Oren Ambarchi’s works are hesitant and tense extended songforms located in the cracks between several schools: modern electronics and processing; laminal improvisation and minimalism; hushed, pensive songwriting; the deceptive simplicity and temporal suspensions of composers such as Morton Feldman and Alvin Lucier; and the physicality of rock music, slowed down and stripped back to its bare bones, abstracted and replaced with pure signal. From the late 90’s his experiments in guitar abstraction and extended technique have led to a more personal and unique sound-world incorporating a broader palette of instruments and sensibilities. On releases such as Grapes From The Estate and In The Pendulum’s Embrace, Ambarchi employed glass harmonica, strings, bells, piano, drums and percussion, creating fragile textures as light as air which tenuously coexist with the deep, wall-shaking bass tones derived from his guitar.

crys cole is a Canadian sound artist working in composition, improvised performance and sound installation. Generating subtle and imperfect sounds through haptic gestures and seemingly mundane materials, she creates texturally nuanced works that continuously retune the ear. Cole has performed worldwide both solo and in an array of collaborations, and has ongoing duo projects with Oren Ambarchi and James Rushford (Ora Clementi). She has been published by Black Truffle (AU), Penultimate Press (UK), Ultra Eczema (BE), caduc. (CA), Bocian (PL), Another Timbre (UK), Students of Decay (US) and Infrequency editions (CA/DE). Her work has been exhibited in Canada, Russia, Czech Republic, Germany, Denmark, Sweden, the UK and Thailand.