ENVELOPING SOUND CONCERT SERIES: Arnold Dreyblatt (US) + Rafael Toral (PT)

ENVELOPING SOUND CONCERT SERIES
Arnold Dreyblatt (US) + Rafael Toral (PT)
11 November @ 21.00 (dørene åpner @ 20.00)

Arnold Dreyblatt

Arnold Dreyblatt (f. New York City, 1953), er en Amerikansk media kunstner og komponist. Han har hatt base i Berlin, Tyskland siden 1984. I 2007 var Dreyblatt underdirektør for den visuelle kunst seksjonen ved German Academy of Art (Akademie der Künste, Berlin). Han var professor for Media Art ved Muthesius Academy of Art and Design i Kiel, Tyskland fra 2009 til 2022.

Dreyblatt er en av New Yorks andre generasjon minimalistisk komponister, og har studert med Pauline Olivieros, La Monte Young, og Alvin Lucier, og studerte media kunst med Woody og Steina Vasulka. Hans tidlige aktiviteter innen musikk og performance inkluderer album som ‘Nodal Excitation’, ‘Propellers In Love’ og opera prosjektet ‘Who’s Who in Central and East Europe 1933’.

Arnold Dreyblatt har kartlagt sin egne unike retning innen komposisjon og musikk performance. Han har utviklet et sett med nye og originale instrumenter, performance teknikker, og et system for tuning. Dreyblatt blir ofte karakterisert som en av de mer rock-orienterte av minimalistene, og han har kultivert en sterk undergrunds base av fans for sin transcendentale og ekstatiske musikk med sin ‘Orchestra of Excited Strings’. 

Hans musikk har blitt fremført av the Bang On A Can All-Stars i New York, Jim O’Rourke, The Great Learning Orchestra I Stockholm, Pellegrini String Quartet og the Crash Ensemble Dublin. Han har spilt inn for plateselskap som Tzadik, Hat Hut, Table of the Elements, Cantaloupe, Important, Choose and Black Truffel. Dreyblatt har undervist musikk workshops som har resultert I komposisjoner fremført med musikere ved ‘The Music Gallery’. Toronto; MIT Boston, Serralvess Foundation, Porto, Portugal og mange flere. Han har opptrådt med og uten sitt ensemble ved Whitney Museum, New York; the Maerz Music Festival, Berlin; the Angelika Festival, Bologna; The Lab in San Francisco, Berghain Berlin og utallige andre festivaler og konsertlokaler i Europa og Nord Amerika.

Komponist-rettigheter representasjon: GEMA GermanyKonsert representasjon av Front Porch Productions / Regina Greene

Rafael Toral

Rafael Toral har i løpet av forskjellige perioder av livet vært dypt involvert i både rock, ambient, samtids-, elektronisk, og frijazz musikk. Han har de siste 15 årene jobbet med en forståelse av stillhet som ‘rom’ med en klar funksjon når han skaper musikk, men også som en metafor for sosiale relasjoner og som en uttalelse rundt informasjon og sanseoverbelastning.

Resultatet er musikken, ‘melodisk uten noter, rytmisk uten beat, kjent men ukjent, omhyggelig men radikalsk fri – full av paradoks men også av klarhet og rom’, har blitt beskrevet som “a brand of electronic music far more visceral and emotive than that of his cerebral peers”. Rafael Toral tar for tiden opp gitaren igjen for å utvikle en ny syntese mellom forskjellige lag av fortid og fremtid. Dette gjør han med lyden av rolig harmoni over en elektronisk reinskog i Jupiter rundt seg.  Det er et ambisiøst prosjekt som strekker seg forbi ambient, drone og elektronisk fri-jazz, og det fanger Torals ‘tredje fase’ i tidlige stadier.  Han opptrer enten solo eller i en rekke sammarbeid (inkludert including Jim O’Rourke, Jim Baker, Sei Miguel, Chris Corsano, John Edwards, Evan Parker, Tatsuya Nakatani, Manuel Mota, Alvin Lucier, Phill Niblock, Christian Marclay, Sonic Youth, Rhys Chatham, Lee Ranaldo, Eiko Ishibashi, og mange andre), og har turnert gjennom Europa, Canada, USA, Mexico, Sør Korea, Japan, New Zealand og Australia. 

EN

ENVELOPING SOUND CONCERT SERIES

Arnold Dreyblatt 

Arnold Dreyblatt (b. New York City, 1953) is an American media artist and composer. He has been based in Berlin, Germany since 1984. In 2007, Dreyblatt is deputy director of the visual arts section at the German Academy of Art (Akademie der Künste, Berlin). He was Professor of Media Art at the Muthesius Academy of Art and Design in Kiel, Germany from 2009 to 2022.

One of the second generation of New York minimal composers, Dreyblatt studied music with Pauline Oliveros, La Monte Young, and Alvin Lucier and media art with Woody and Steina Vasulka. His early activities in music and performance included the albums “Nodal Excitation”, “Propellers In Love” and the opera project “Who’s Who in Central and East Europe 1933”.  

Arnold Dreyblatt has charted his own unique course in composition and music performance. He has invented a set of new and original instruments, performance techniques, and a system of tuning. Often characterized as one of the more rock-oriented of American minimalists, Dreyblatt has cultivated a strong underground base of fans for his transcendental and ecstatic music with his “Orchestra of Excited Strings”. 

Rafael Toral (PT)

Rafael Toral has been deeply involved with rock, ambient, contemporary, electronic, and free jazz music in different periods of his life. In the last 15 years he’s been thinking and practicing an understanding of silence as “space”, with a clear function in music creation but also as a metaphor for social relationships and a statement on information and sensory overload. The resulting music, “melodic without notes, rhythmic with no beat, familiar but strange, meticulous but radically free – riddled with paradox but full of clarity and space”, has been described as “a brand of electronic music far more visceral and emotive than that of his cerebral peers”. Currently, along the sound of slow motion harmonies over an electronic rainforest in Jupiter, Rafael Toral picks up the guitar again to develop a new synthesis between several layers of past and future. An ambitious project beyond ambient, drone and electronic free-jazz, catching Toral’s “third phase” in its early stages. Performing solo or in numerous collaborations (including Jim O’Rourke, Jim Baker, Sei Miguel, Chris Corsano, John Edwards, Evan Parker, Tatsuya Nakatani, Manuel Mota, Alvin Lucier, Phill Niblock, Christian Marclay, Sonic Youth, Rhys Chatham, Lee Ranaldo, Eiko Ishibashi, and many others), he has been touring throughout Europe, Canada, USA, Mexico, South Korea, Japan, New Zealand and Australia.