every night in my dreams (early Cameroon) – Findlay//Sandsmark (NO/US)

every night in my dreams (early Cameroon)
Findlay//Sandsmark (NO/US)

15+16 Oktober **førpremiere
21+22. Oktober
@ 20.00 (dørene åpner @19.00)

BILLETTER / TICKETS: 15. Oktober, 16. Oktober, 21. Oktober, 22. Oktober

I every night in my dreams (early Cameroon) fortsetter Findlay//Sandsmark å utforske ideer knyttet til personlige erfaringer knyttet til hvor en kommer fra, og hvordan et sted setter avtrykk og preger den fysiske kroppen og sansene. Denne gangen reflekterer prosjektet rundt Marit Sandsmark sine første barneår i Ngaoundere, Kamerun hvor hun ble født og vokste opp sammen med sine misjonærforeldre.

Den lille landlige byen Ngaoundere består i dag av over en million innbyggere, hvor 90% er flyktninger som kommer fra nærliggende krigsområder. Byen, kulturen og menneskene som Marit kjente som barn har gjennomgått en voldsom endring. Det globale økonomiske systemet som vi lever godt av fortsetter å ødelegge Afrika. Hvordan kan en minnes sin egen oppvekst i en kontekst hvor ens kjærlighet for et sted og periode i livet står i kontrast til en fortid preget av fornektelse og fortielse med et ønske om å bedre forstå?

Hvordan kan en som ansvarlig, sørge over all den vold, urett og ødeleggelse som er begått mot folk og land uten å samtidig forsterke den hvite overmaktens festninger?

every night in my dreams utfolder seg som en performance/installasjon med en tydelig koreografisk tilnærming, og praktiserer evnen til å lytte og legemliggjøre ulike tilstander utforsket gjennom ritualer og hypnose som har funnet sin vei inn i leire, objekter, flimrende lys/skygge, mønstre, form og farger, taktile lydkomposisjoner og ikke minst i utøverens kropp som navigerer og interagerer med det sceniske landskapet.

Karen Barad writes in ‘Troubling Time/s and ecologies of noThingness: Turning, re-membering, and facing The incalculable’- “to think through what possibilities remain open for an embodied re-membering of the past which, against the colonialist practices of erasure and avoidance and the related desire to set time aright, calls for thinking a certain undoing of time; a work of mourning more accountable to, and doing justice to, the victims of ecological destruction and of racist, colonialist, and nationalist violence, human and otherwise – those victims who are no longer there, and those yet to come. This task is related to rethinking the notion of the void.”

‘every night in my dreams (early cameroon)’ av Findlay//Sandsmark (Marit og Iver) med Victoria Heggelund, Jim Dawson, Jean-Vincent Kerebel, Peter Warren, Jessica Moss, Jon Refsdal Moe, Fabrice Moinet og André Bratten.

Medvirkende i prosess: Pål Asle Pettersen, Laurent Ravot, Gaute Granli, Thore Warland, Ketil Fred Hansen, Mai Pascal Nkenmegni.

Co-produsert av BIT teatergarasjen, Bergen og Black Box teater, Oslo.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, Rogaland fylkeskommune, og Stavanger kommune.

With every night in my dreams (early cameroon) Findlay/Sandsmark continue their interest in examining ideas around personal origin and how a place can leave an imprint on the body and the senses. This time the work takes impulse from the childhood of Marit Sandsmark, reflecting on her first eight years of living in Ngaoundere, Cameroon where she was born as a child of Norwegian Christian missionaries.

The small rural town of Ngaoundere is today the home for over a million people where ninety percent are refugees from surrounding wars. The town, culture and people Marit knew as a child has undergone overwhelming change. The global economic system we live off continues to ravage Africa. How does one recall ones past in this context, and speak of love for a place and time set against a past of erasure and silencing, with a desire to comprehend? How do you accountably mourn the violent destruction of people and place without enhancing, the fortresses of whiteness?  every night in my dreams unfolds as a performance installation with a choreographic center, practicing the ability to listen and embody states explored through ritual and hypnotic experience, finding their way into clay objects, circling and flickering lights and shadows, patterns, shapes and colors, tactile sounds and not the least, in the body of the solo performer as she negotiates and interacts with the landscape. 

every night in my dreams (early cameroon)’ by Findlay//Sandsmark (Marit and Iver) with Victoria Heggelund, Jim Dawson, Jean-Vincent Kerebel, Peter Warren, Jessica Moss, Jon Refsdal Moe, Fabrice Moinet and André Bratten.

Rehearsal and research partners: Pål Asle Pettersen, Laurent Ravot, Gaute Granli, Thore Warland, Ketil Fred Hansen, Mai Pascal Nkenmegni.

Co-produced by BIT teatergarasjen, Bergen and Black Box teater, Oslo.

The project is supported by Norwegian Arts Council, Rogaland fylkeskommune, and Stavanger kommune.

www.findlay-sandsmark.com