’every night‘- iteration II (donkey) by Sandsmark//Findlay with Warren 

’every night‘- iteration II (donkey) by Sandsmark//Findlay with Warren
 February 17+18 & 22+23 @ 20.00

TICKETS

donkey’ er del II i en serie med performative installasjoner utviklet rundt idéen om ulike iterasjoner. Iterasjon II tar utgangspunkt i Sandsmark//Findlay’s ‘every night in my dreams’, hvor enkelte gjenkjennbare elementer trer fram i ny og forenklet form. Med en leken og umiddelbar tilnærming, gjennomføres konstruerte og alminnelige oppgaver med en entusiasme som krever utholdenhet og dedikasjon satt i rammen av en sirkel, og gjennom en restriktiv tilnærming utforskes mønstre og repetisjoner som oppstår over tid i dialogen mellom lyd, bevegelse, bilder og fysisk materie.  «donkey» anerkjenner en forståelse om at vår eksistens og tilknytning til verden er en skapende, kontinuerlig og sammenfiltret prosess, hvor separasjon av kropp og materie er en umulighet.  

Serien av iterasjoner vil inkludere samarbeid med ulike kunstnere, som inviteres til å respondere på liknende utgangspunkt og elementer fra  ‘every night in my dreams’.

Av Marit Sandsmark og Iver Findlay med Peter Warren og Jean-Vincent Kerebel

Produsent/ kostymedesign: Victoria Heggelund

Samtalepartner: Jon Refsdal Moe

Elektronikk/ programmering: Fabrice Moinet

Lystekniker: Gabel Eiben

Assistanse: Greta Jasaitė, Campbell Waldron, Leif Ole Stampa, Šárka Benedová

Støttet av: Norsk Kulturrad, Rogaland Fylkeskommune, og Stavanger Kommune

Takk til Gabel Eiben og Dag Egil Njaa

EN

donkey’ is the next installment in a series of performed installations occupied with the idea of iteration.  Derived from ‘every night in my dreams’ Sandsmark//Findlay extract, simplify and refine elements of the recent large scale work to become something entirely new.  Using a playful and immediate approach, the work celebrates laborious tasks with an appreciation for endurance and dedication framed inside a circle.  Embracing restraint as a guide, the work deals with interests in patterns and repetitions in dialog between sound, movements, images and physical matter.  ‘donkey’ acknowledges the impossible separation between the body and the material, and how the creation of the world is an ongoing process of entanglement.  

The Iteration series will invite different artists to reimagine, react and respond to similar starting points and kernels derived from ‘every night in my dreams’.


By Marit Sandsmark and Iver Findlay with Peter Warren and Jean-Vincent Kerebel

Producer/ costume design: Victoria Heggelund

Conversation parter: Jon Refsdal Moe

Electronics/ programming: Fabrice Moinet

Light operation: Gabel Eiben

Assistance: Greta Jasaitė, Campbell Waldron, Leif Ole Stampa, Šárka Benedová

Supported by: Norsk Kulturrad, Rogaland Fylkeskommune, and Stavanger Kommune

Thanks to: Gabel Eiben and Dag Egil Njaa