Extended Corpus–Dag Egil Njaa (NO)

Dag Egil Njaa (NO)
Extended Corpus
13-15 Januar@ NB! Variert innhold/ tider

13/01:@ 20.00-21.30 (dørene åpner 19.00) // Forestilling + presentation, etterfulgt av installasjon
14/01: @ 12.00-16.00 // Installasjon
15/01: @ 12.00-16.00 // Installasjon
TICKETS


“Corpus9” er et syntetisk musikkensemble som bruker læringsalgoritmer til maskinlytting og mønstergjennkjenning. “Corpus9” kan samhandle med utøvere som spiller instrumenter eller beveger seg og lager forbindelser mellom performative gester og musikk. Algoritmene tilpasser og utvikler seg kontinuerlig ved samhandling.

På åpningskonserten vil Kristoffer Alberts (saxofon) og Olav S. Olsen (cello) fremføre et verk sammen med installasjonen. Etter konserten er installasjonen åpen for publikum til samhandling ved bruk av “Muzziballer”. “Muzziballer” er enheter som blant annet kan spore bevegelse og er utviklet i sammarbeid med fiolinist Ingerine Dahl og Pål Asle Pettersen.

Dag Egil Njaa er en komponist, musiker og utvikler fra Stavanger. Blant hans nyere verk finner vi “In Between Fragments”(2019) og “Profiler” (2021), begge verk som betrakter samhandling mellom mennesket og maskin, kunstig intelligens og hybrid virkelighet. “Corpus9” innehar et musikalsk og visuelt

korpus fra musikerne som har deltatt i disse to verkene: Jennifer Torrence (slagverk), Per Zanussi (kontrabass), Morten Barrikmo (kontrabassklarinet), Helen Benson (fløyte), Elena Perales Andreu (klarinett), Aliisa Neige Barrière (fiolin), Inga Grytås Byrkjeland (cello), Sanae Yoshida (klaver) & iGor (elektronikk).

Prosjektet er støttet av Komponistenes Vederlagsfond, Tono and nyMusikk Stavanger.


EN

“Corpus9” is a synthetic music ensemble using learning algorithms for machine listening and pattern recognition. “Corpus9” can interact with humans playing instruments or moving around, mapping performative gestures and music. The algorithms are adaptable and evolves continuously during interaction.

On opening night Kristoffer Alberts (saxophone) and Olav S. Olsen (cello) will perform a piece along with the installation. After the concert the installation is open for audience interaction using “Muzziballs”. The “Muzziballs” does, among other things, motiontracking and are developed in collaboration with violinist Ingerine Dahl and Pål Asle Pettersen.

Dag Egil Njaa is a composer, musician and developer from Stavanger. His recent works include “In Between Fragments”(2019) and “Profiler” (2021), both dealing with human-machine interaction, artificial intelligence and hybrid reality. “Corpus9” holds an audiovisual corpus from the musicians involved in these two works: Jennifer Torrence (perc), Per Zanussi (double bass), Morten Barrikmo (contrabass clarinet), Helen Benson (flute), Elena Perales Andreu (clarinet), Aliisa Neige Barrière (violin), Inga Grytås Byrkjeland (cello), Sanae Yoshida (piano) & iGor (electronics).

The project is supported by Komponistenes Vederlagsfond, Tono and nyMusikk Stavanger.