DISTANT VOICES – Heine Avdal/Yukiko Shinozaki-Fieldworks (NO/JP/BE)

Heine Avdal & Yukiko Shinozaki / fieldworks (NO/JP/BE)
Distant Voices
25+26 August @ 20.00

“distant voices” er en forestilling om rom, med spesielt fokus på rommets forming av kroppen og dens erfaringer. Heine Avdal og Yukiko Shinozaki har flere med seg, blant andre André Eiermann, opphavsmannen til begrepet om det postspektakulære teater. Hva skjer når et arkitektonisk rom overskrider sine grenser innefra? Når bryter en situasjon ut av sin romlige begrensning, og oppløser seg i konkrete betydninger som sprer seg til andre steder? Og hvordan vil dette påvirke de fysiske og erfaringsmessige forhold mellom publikummere og utøvere?

“distant voices” stiller slike spørsmål med bakgrunn i en idé om et materialiserende rom. En struktur av bevegelige objekter har en sentral rolle i forestillingen. Den er full av blind spots. Som en foranderlig skulptur svinger den mellom å være installasjon, scenografi og arkitektonisk element. Den former og omformer kontinuerlig det rommet den vises i, samtidig som den deler det opp i tilgjengelige og utilgjengelige områder, synlige og usynlige. Her vil fantasien få bevege seg, fra makro- til mikroperspektiv og tilbake, mellom hukommelsen av hva den nettopp trodde den så, opplevelsen av det som faktisk skjer, og det den forventer. Forestillingen er en aldri så liten utfordring, om ikke et oppgjør, med den vanlige oppfatningen av intersubjektivitet og med begjæret etter samforståelse – gjennom møtet med en helt spesiell form for «objektivitet».

Kredit liste
Konsept & koreografi: Heine Avdal, Yukiko Shinozaki
Billedkunstner: Arnaud Meuleman
Dramaturg: André Eiermann
Skapt og fremført av: Andrey Andrianov, Heine Avdal, Ingrid Haakstad, Kayoko Minami, Eivind Seljeseth, Yukiko Shinozaki
Lyd design: Roeland Luyten, Johann Loiseau
Lyd teknikk: Mathieu Virot
Teknisk realisasjon: Protocol Room/Culture Crew
Produsert av: Heine Avdal, fieldworks vzw
Co-produksjon: STUK (Leuven), APAP Network: BIT-Teatergarasjen (Bergen),
Kunstencentrum Buda (Kortrijk), Pact Zollverein (Essen), Kana Theatrical Centre (Szczecin), CO2 festival (Beirut)
I samarbeid med: Kaaitheater (Brussel)
Støttet av: Norsk Kulturråd, Vlaamse Gemeenschap – Vlaamse Gemeenschapscommissie


English:

With distant voices, Heine Avdal and Yukiko Shinozaki continue their exploration of space, particularly investigating the effects of spatial organization on the body and its perception. What happens if an architectural space exceeds its own borders from within? What if a situation breaks out of its spatial limits? What if it dissolves its specific contextual set ups and codes by spreading to other frameworks? And how does this affect the physical, perceptive and behavioral relations between audience members and performers?

distant voices pursues these questions by playing with the idea of materializing space. The project features a structure of moveable objects, whose presence augments the situation with a multiplicity of blind spots. As a modular, transformable sculpture, it oscillates between an installation, a stage design and an architectural element, continually shaping and reshaping the spaces in which it is presented, simultaneously segmenting them into both accessible and inaccessible areas, both visible and invisible zones. The imagination is invited to travel: from the macro- to the micro-level and vice versa, between memory, actual perception and anticipation, and through alternative versions of the situation’s here and now – a journey on which common notions of human intersubjectivity and the desire for interpersonal relationality may be challenged by encounters with a certain kind of ‘objecthood’.

CREDITS
Concept & Direction: Heine Avdal, Yukiko Shinozaki
Visual artist: Arnaud Meuleman
Dramaturge: André Eiermann
Created & performed by: Andrey Andrianov, Heine Avdal, André Eiermann, Ingrid Haakstad, Arnaud Meuleman, Kayoko Minami, Eivind Seljeseth, Yukiko Shinozaki.
Additional performers: Hakon Vadstein, Yumi Osanai
Sound design: Roeland Luyten
Sound technique: Mathieu Virot, Johann Loiseau
Technical support: Protocol Room
Production: fieldworks vzw, Heine Avdal
Co-production: STUK (Leuven), APAP Network: BIT-Teatergarasjen (Bergen), Kunstencentrum Buda (Kortrijk) and Pact Zollverein (Essen), Kana Theatrical Centre (Szczecin), CO2 festival (Beirut)
In collaboration with: Kaaitheater (Brussel)
With the support of: Norsk Kulturråd, Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschapscommissie
Premiere: October 8, 2014 at Kunstencentrum STUK, Leuven, Belgium