Verdensteatret (NO) Artist presentation and talk with company members Asle Nilsen, Piotr Pajchel og Eirik Arthur Blekesaune

Verdensteatret (NO)
Artist presentation and talk with company members Asle Nilsen, Piotr Pajchel og Eirik Arthur Blekesaune
Nov 16  19:00

Med utgangspunkt i den aktuelle produksjonen som har premiere på Henie Onstad Kunstsenter 8. sep. 2017 kommer Verdensteatret til å gi et dypere innblikk i deres daglige arbeid på studio sitt i Oslo og snakke om deres kunstneriske prosess når en ny produksjon settes i gang. Verdensteatret er en kunstgruppe med base i Oslo og er et sammenhengende kunstnerskap bygget opp over 30 år. Gruppen består av kunstnere fra mange forskjellige kunstgrener og profesjoner.Verdensteatrets poetikk kjennetegnes ved en stadig eksperimentering innen ulike medier. Arbeidene er gjennomført tverrkunstneriske og vises i forskjellige kontekster, som kunstmuseer, gallerier, samtidsmusikk- festivaler og teaterrom.De har utviklet sitt helt eget komplekse audiovisuelle uttrykk, der fremtredende lydlandskap blander seg med skulpturell scenografi og biter av skjør, menneskelig fortelling. Disse orkestrale verkene er ikke musikkverk i vanlig forstand men musikalske audiovisuelle, romlige komposisjoner. Det har vist seg umulig å bruke etablerte sjanger- begrep på disse særegne og orginale verkene. Verdensteatrets arbeider vises i Norge og bredt internasjonalt.

Med Asle Nilsen, Piotr Pajchel og Eirik Arthur Blekesaune.


TEXT ENGLISH

Using their current production that will premiere at Henie Onstad Kunstsenter Sep. 8 2017 as an example, in this talk Verdensteatret will give deeper insight in their daily work at their studio in Oslo. They will also discuss their artistic approach towards the creation of a new work.

Verdensteatret is an artist collective based in Oslo. The group’s continuous artistry has been established over the last 30 years. The group consists of artists representing many different artistic genres and professions.

Verdensteatret’s poetics are characterized by an ongoing experimentation within different medias. Their works are interdisciplinary and are presented in different contexts and locations such as art museums, galleries, contemporary music festivals, theatres, etc.

They have developed a complex audio-visual expression, where emerging landscapes of sound integrate with sculptured scenography and bits of fragile, human tale.

Verdensteatret’s works are shown within Norway as well as broadly international.

With Asle Nilsen, Piotr Pajchel and Eirik Arthur Blekesaune.