Findlay//Sandsmark – Open studio/\Open Process (early Cameroon)

Findlay//Sandsmark (US/NO)
Åpent Studio/\Åpen Prosess (tidlig Kamerun)

26. June @ 19.00 – 21.30 ish (dørene åpner 30 minutter før)
Billetter: Gratis ved reservasjon gjennom ticketco. Begrensede plasser.

NO (EN below)

Findlay//Sandsmark – Åpent Studio/\Åpen Prosess (tidlig Kamerun)

Findlay//Sandsmark vil i løpet av 2021 utvikle et nytt prosjekt med arbeidstittelen <’every night in my dreams, Cameroon’> Med dette prosjektet fortsetter F//S en pågående utforskning av ideer knyttet til personlig opprinnelse og hvordan et sted kan forme og påvirke kroppen og dens sanse og persepsjonsapparat. Gjennom hele prosessen vil vi med jevne mellomrom invitere inn til vårt arbeidsrom hvor vi vil dele noe av materialet som utforskes og som trigger inspirasjon i et uformelt og åpent formater. Disse jevnlige studiovisningene springer ut fra et ønske om å invitere og inkludere publikum inn i det pågående arbeidet som vil inkludere ulike eksempler og formater: film visninger, forelesninger, performative sketcher, og presentasjoner av research og arkivert materiale samlet underveis.

Foreløpig er disse involvert i arbeidet: Marit Sandsmark, Iver Findlay, Pål Asle Pettersen, Thore Warland, Victoria Heggelund, Laurent Ravot, Ketil Fred Hansen, Jim Dawson, Jean-Vincent Kerebel, Gaute Granli og Jessica Moss.

Prosjektet er støttet av Kulturrådet, Rogaland fylkeskommune, og Stavanger kommune.

EN

Findlay//Sandsmark – Open studio/\Open Process (early Cameroon)

In 2021 Findlay//Sandsmark will develop a new project with the working title <‘every night in my dreams, Cameroon’> which continues an interest in examining ideas around personal origin and how a place can leave an imprint on the body and the senses. Over the course of the process, we will regularly invite the local community to share some of the work in progress as well as aspects of research and inspiration in an open studio/ open process format. This open studio centers around a desire to invite and include the public into the ongoing work which will involve various examples and forms: film screenings, lectures, performative sketches, and presentation of research and archival material along the way.

Currently this work involves Marit Sandsmark, Iver Findlay, Pål Asle Pettersen, Thore Warland, Victoria Heggelund, Laurent Ravot, Ketil Fred Hansen, Jim Dawson, Jean-Vincent Kerebel, Gaute Granli and Jessica Moss.

The project is supported by Norwegian Arts Council, Rogaland fylkeskommune, and Stavanger kommune.