In this time – Beethovens klaversonater av Tale Dolven (NO) og Alain Franco (BE)

Av Tale Dolven (NO) og Alain Franco (BE)
In this Time – Beethovens klaversonater

12. Mai @ 14:00 (dørene åpner @ 13:00)NO

Beethovens 32 klaversonater ble skapt i løpet av et tidsspenn på 30 år, mellom 1795 og  1822, mens komponisten selv gradvis mistet hørselen.

I dette verket danser, spiller og samtaler danser Tale Dolven og pianist Alain Franco seg gjennom denne viktige samlingen. Med en forankring i dagens samfunn tilnærmer utøverne seg sonatene og ser på betydningen av Beethovens musikalske valg og ideer, som gjenspeiler epokene klassisismen og romantikken men også utover hans levetid. Utøverne tar tilskuerne gjennom de to volumene av klaversonater og inviterer til å lytte, reflektere og roe ned i en delt opplevelse i rom og tid.
Varighet: 3,5 – 4 timer, inkludert pause med lunsj.
Forestillingen spilles på engelsk. 


Medvirkende
Konsept og dans/koreografi
: Tale Dolven
Musikalsk dramaturgi og piano: Alain Franco
Lysdesign: Emese Csornai
Kunstnerisk råd: Gabel Eiben
Ytre øye: Brynjar Bandlien
Grafisk designer: Michael Buchino
Produksjon: Tale Dolven and Gabel Eiben
Co-produksjon: RIMI IMIR Scenekunst
Støttet av: Kulturdirektoratet, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune.
Residenser: RISK, Tou Scene, UiS.

____________________________________________________________________


EN

The 32 piano sonatas of Beethoven were created within a time span of almost 30 years, between 1795 and 1822. In this durational performance, dancer Tale Dolven and pianist Alain Franco plays, dances and discusses their way through this important collection of work. Approaching the sonatas with a contemporary mindset, they look at the significance of Beethoven’s musical choices and ideas, spanning from classicism to romanticism and far beyond his time. Guiding the audience through the 2 volumes of the sonatas, the performers invite you to listen, reflect and relax in a shared space and time.
Duration: 3.5 – 4 hours including a break with lunch..
Language: English

Credits
Concept and dance: Tale Dolven
Musical dramaturgy and piano: Alain Franco
Light design: Emese Csornai
Artistic advice: Gabel Eiben
Outside eye: Brynjar Bandlien
Graphic designer: Michael Buchino
Production: Tale Dolven and Gabel Eiben
Co-production: RIMI IMIR SceneKunst
Supported by: Kulturdirektoratet, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune. Residencies: RISK, Tou Scene, UiS.