Isadora Duncan — Jérôme Bel (FR)

Jérôme Bel (FR) – Isadora Duncan 
29 + 30 Oktober @ 20.00 (dørene åpner @ 19.00)

BILLETTER / TICKETS: 29. Oktober30. Oktober

Med dette stykket utviklet for Elizabeth Schwartz fortsetter Jérôme Bel sin serie av portretter av dansere som han startet i 2004, hvor han denne gang har fokusert på figuren av en av hennes spesialiteter, nemlig Isadora Duncan.

Ulikt fra Veronique Doisneau, Cédric Andrieux og Pichet Klunchun og meg selv, tegner Jérôme Bel her for første gang et portrett av en avdød koreograf, basert på hennes selvbiografiske verk ‘Ma Vie’ [Mitt Liv]. Under den romantiske figuren oppdager Jérôme Bel en visjonær koreograf som, gjennom hennes storslåtte evne for uttrykkelse, spontanitet og naturlighet, la grunnlaget for moderne dans, som igjen ligger til grunn for samtidsdans i dag.

Ved å mikse diskursive og sensitive stiler, talte øyeblikk og dansede soloer, bringer forstillingen minnene av fri dans til live. 

Av hensyn til miljøet reiser ikke R.B/ Jérôme Bel kompani med fly lenger. En versjon av stykket er skapt i New York, via telefonkonferanse med danseren Catherine Gallant. 

Florian Gaité, for Festivalen d’Automne à Paris, 2019.

Den Amerikanske danseren og koreografen Isadora Duncan var en kompromissløs pioner for moderne dans. Hennes turbulente liv, som gjorde henne til en heltinne, bidro nok til den ekstraordinære påvirkningen av hennes verdenskjente navn og legende i verden. Med kun bare føtter, hennes tynne «greske» tunikaer, og frie bevegelser, frigjort fra alle kjente teknikker, drev hun frem en ny ide av dans som bygger på nyskapning, improvisasjon, og harmoni i kropp og sjel. Som et resultat av dette vil hver koreograf være nødt til å definere ens egen personlige «språk».

Konsept: Jérôme Bel
Koreografi: Isadora Duncan 
Med: Elisabeth Schwartz, Sheila Atala
Varighet: omtrent 60 minutter
Produksjon: R.B. Jérôme Bel
Co-produksjon: La Commune centre dramatique national d’Aubervilliers, Les Spectacles Vivants – Centre Georges Pompidou (Paris), Festival d’Automne à Paris, R.B. Jérôme Bel (Paris), Tanz im August/ HAU Hebbel am Ufer (Berlin), BIT Teatergarasjen (Bergen)
Med støtte fra: CND Centre National de la Danse, MC93, Ménagerie de Verre, Drac Île-de-France / Ministry of Culture & Communication, Région Ile-de-France, Institut Français, French Ministry for Foreign Affairs for økonomisk støtte til denne skandinaviske turen og ONDA – Office National de Diffusion Artistique – for turer i Frankrike.
Skandinavisk tur er kun laget med tog og buss og støttes av Institut français
Kunstnerisk veiledning, daglig ledelse: Rebecca Lasselin
Produksjonsleder: Sandro Grando 
Foto: Camille Blake

With this piece devised for Elizabeth Schwartz, Jérôme Bel is continuing his series of portraits of dancers, which he embarked upon in 2004, focusing on the figure of one of her specialities, Isadora Duncan. Unlike Véronique Doisneau, Cédric Andrieux and Pichet Klunchun and myself, Jérôme Bel here, for the first time, draws the portrait of  a deceased choreographer, based on her autobiographical work, Ma Vie [My Life]. Jérôme Bel discovers, beneath the romantic figure, a visionary choreographer who, through her great freedom of expression, favouring spontaneity and naturalness, provided the bases of modern dance, which in turn lie at the root of contemporary dance. Mixing discursive and sensitive styles, spoken moments and danced solos, the performance brings to life the memory of free dance, by associating choreographic know-how with the spectacle experience. When linked with Jérôme Bel’s concerns about dance as a lever of emancipation, Isadora Duncan’s teaching, rekindled here, makes it possible to assert the topical nature of her critical potential. For ecological reasons, R.B/ Jérôme Bel company doesn’t travel by plane anymore. A version of the piece is  created in New York, by teleconference, with the dancer Catherine Gallant.

Florian Gaité, for the Festival d’Automne à Paris, 2019

The American dancer and choreographer Isadora Duncan, uncompromising pioneer of modern dance, embodies a new freedom, not only for choreographic art, but also for the condition of condition. Indeed, her tumultuous life, which made her a heroine, fascinated her time, probably contributing to the extraordinary influence of her name and her legend in the world. With her bare feet, her thin « Greek » tunics and her « free » movements, that is to say freed from any known technique, she imposed a new idea of dance that relies on invention, improvisation, and harmony of the body and spirit. As the result, each choreographer will have to define his own personal « language ».  

www.jeromebel.fr

RIMI/IMIR invites you to a free workshop/ master class with Elisabeth Schwartz & Sheila Atala in connection to the performance ‘Isadora Duncan’ on October 31. Please register via ticketco.