Realness: Luk Kreung (work in progress) – Sun (NO/TH)

30 April @ 19.00 (dørene åpner @ 18.30)
 **Avlyst / Cancelled**

NO (EN below)

Sun er utdannet ved KHiO, men har de siste 8 årene bodd utenfor Norge. Nå får vi endelig se ham hjemme i Norge igjen. Realness: Luk Kreung er en work in progress visning som skal videreutvikles i residens i både Bergen – ved BIT teatergarasjen, og MDT i Stockholm.

________________________________________

Realness: Luk Kreung (work in progress)
Sun (NO/TH)

Danseren Phitthaya Phaefuang, alias Sun, jobber for tiden med en soloforestilling basert på morens fortid som sexarbeider. Det skal bli en danseforestilling som hyller morens tidligere profesjon, en profesjon som både er sosialt, økonomisk og kjønnsmessig konstruert. Forestillingen er både en gave til hans mor, men også en gave fra henne. Han vil gå i hennes høyhælte sko bokstavelig talt. Tanken er å diskutere ideen om kjønn både som forestilling og som utøvelse, og hvordan halvdelen av hans biologiske opphav inngår i et større bilde av thaikvinner som spiller kjønnsroller for å overleve.

«Luk Kreung» i tittelen er kallenavnet på personer hvor bare en av foreldrene er fra Thailand. Uttrykket var lenge nedsettende, siden mange luk kreung var barn av utlenlandske menn og seksarbeidende thaikvinner. Men for få tiår siden ble de mer akseptert for sitt uvanlige utseende. De viste seg å være meget pene alle sammen.

Soloforestillingen tar også opp i seg en annen tematikk, knyttet til seksualitet og posering, nemlig «sex sirens» fra New York Vogue og Ballroom-kulturen. Ballroom har utviklet seg fra maskeradeball, den gang det var forbudt å gå i drag i offentligheten, til konkurranse i bevegelse og mote på en scene, foran en jury og et publikum. Sexarbeiderne fra LGBTQ-samfunnet konkurrerte om å være mest forførende. Som danseform handler «sex sirens» gjerne om å finne sin individuelle måte å bevege seg forførende på. Forestillingen tar opp hva det innebærer å være sexy, eller det å tilby sexappeal, kropp, sensualitet, ekthet og ansikt. Det handler om å selge seg selv – å få tilskuerne til å ville ha deg, tenne (bli kåt) på deg. Tanken er å stille sexsirenenes måte å danse på, som en samtidens ide om kropp og bevissthet, opp mot ideen om skjønnhet og sensualitet i den klassisk kvinnelige thaidansen.

Thai-norske Phitthaya Phaefuang er utdannet ved KhiO med en bachelorgrad fra 2012. Han er for tiden bosatt i Thailand, og ble ordinert til munk i fjor høst, noe som også vil sette sitt preg på denne forestillingen, spesielt med ideer fra buddhistimen. Gjestekunstperioden er en del av Nordic Residency Exchange Programme. Det er også støttet av Rimi/Imir i Stavanger.


EN

After Sun graduated KhiO, he has spent the past 8 years living abroad. And now, we are thrilled to have him on stage again in Norway with his current work. Realness: Luk Kreung is a work in progress which he will continue to develop in residencies in both Bergen – BIT teatergarasjen and MDT in Stockholm.

____________________________________

Realness: Luk Kreung (work in progress)
Sun (NO/TH) 

The dancer Phitthaya Phaefuang, alias Sun, is currently creating a solo performance based on his mother’s past as a sex worker. Realness: Luk Kreung will be a dance performance paying tribute to his mother’s previous career, a career that is socially and economically gendered. The performance is both a gift to his mother, but also a gift from her. He will literally walk in her high heels. The thought is to discuss the idea of gender, both as a performance and as a practice, and how half of his biological origin is part of a bigger picture of thai-women playing gender roles in order to survive. 

With this performance, Sun wishes to celebrate his mother, and seeks to explore the social, economic, and gendered aspects of selling sex in Thailand. The title Luk Kreung comes from a Thai term used to describe Thai people with dual or multiple heritage, and it used to carry a stigma as many Luk Kreung were a product of foreigners and Thai sex workers. 

The solo performance also deals with another thematic, with relations to sexuality and posing; “sex sirens” from New York Vogue and ballroom-culture. From the time when it was forbidden to wear drag in public, ballroom has developed from masquerade balls into competitions on movement and fashion on stage, in front of a jury and an audience. Sexworkers from the LGBTQ-community were competing about being the most seductive.  As a danceform “sex sirens” is about finding one’s true individual way of moving seductive. The performance deals with what it means to be sexy, or to offer sex appeal, body, sensuality, realness, and face. It’s about selling one’s self – to make the viewer want you, to be turned on by you. The idea is to take the sex-sirens’ way of dancing, as a contemporary idea about body and awareness, against the idea of beauty and sensuality in the classic female thai dance. 

Thai-Norwegian Phitthaya Phaefuang graduated Khio with a bachelor degree in 2012. He now lives in Thailand, and was ordained as a monk last fall, which will imprint the performance, especially with ideas from Buddhism. The residency period is part of the Nordic Residency Exchange Programme, and is also supported by Rimi/Imir Scenekunst in Stavanger.