Moving Words – 3 evenings composed by Mette Edvardsen FREDAG, 3 Desember

Moving Words – 3 evenings composed by Mette Edvardsen
FREDAG, 3 Desember
• workshop med Itziar Okariz @ 11.00 – 13.00
• Rewriting og Science Fiction av Jonathan Burrows (UK) og Matteo Fargion (UK)  @20.00 (*varighet 60 minutter)
Music For Lectures/ Every word was once an animal av Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion,  Matteo Fargion (UK/NO) @ 21:00 (*varighet 35 minutter)


Workshop med Itziar Okariz (ES)

Min praksis som utøver er sammenvevd med yogapraksis – begge har tatt form gjennom deres gjensidige overlappinger. 

Gjennom orkshopen ønsker sammen med deltagerne å utforske ‘Ujjayi’, også kalt ‘Ocean Breath’. Dette er en simpel pusteteknikk som fungerer som fundamentet for forestillingen jeg har skapt med samme navn, I tilleg til noen bevegelser, asanas,

Både pranayama og asanas’s former og overganger bærer kompleks koreografi, kjønn, alder, rase, kulturellt formet.

Jeg er veldig interessert i yoga som et system for bevegelse produsert i fullstendig tilstedeværelse, og i bevissthet rundt kroppen som et tegn.

My practice as a performer artist is interwoven with the practice of yoga – both have taken shape through their mutual interference.

In the workshop I would like to explore together with the participants “Ujjayi,” also called “Ocean Breath”, a simple breathing technique that serve as the foundation of the performance with the same name that I created, as well as some movements, asanas.

The pranayama as well as the asanas, the forms and the transitions in between carry a complex choreography, gendered, aged, raced, shaped culturally…

I am very much interested in yoga as a system of movements produced in total presence, and in the awareness of the body as a sign.

Rewriting og Science Fiction av Jonathan Burrows (UK) og Matteo Fargion (UK)

Koreograf Jonathan Burrows og komponist Matteo Fargion har skapt arbeid sammen i 30 år, og sakte bygd opp en samling av verk som beveger seg på linjen mellom dans, musikk, performance kunst og komedie. Arbeidet deres har dratt et internasjonalt publikum for dets integritet, åpenhet og uavhengige holdning, og befinner seg i forgrunnen av dansepraksis. Arbeidet er vanskelig å plassere, og kombinerer intellektualitet med uventet humor, men har sine røtter i en delt kjærlighet for klassisk musikk, som de sette opp mot en tilnærming til performance som er både anarkisk og gledelig.

I Stavanger vil de to kunstnerne presentere sine to nyeste duetter. Rewriting er en meningsløs koreografi av kort som øker i kompleksitet. Den utvikler seg til å bli en lekeplass for minner og assosiasjoner. Science Fiction er en musikk-forestilling som inviterer deg til å alltid gjette hva som skjer videre.

Jonathan Burrows og Matteo Fargion er Co-produsert av PACT Zollverein Essen og Sadler’s Wells Theatre London.

Choreographer Jonathan Burrows and composer Matteo Fargion have been collaborators for thirty years, slowly building a body of work which straddles the line between dance, music, performance art and comedy. Their work has drawn an international following for its integrity, openness and independent stance, situating itself at the forefront of dance practice.  The work is hard to place, combining intellectual rigour with unexpected humour, but it has its roots in a shared love of classical music, which they clash against an approach to performance that is both anarchic and joyful.

In Stavanger the two artists will present their two most recent duets.  Rewriting is an increasingly complex and pointless choreography of cards, that becomes a playground for memories and associations. Science Fiction is a music performance that invites you always to guess what might happen next.


Music For Lectures/ Every word was once an animal av Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion, Matteo Fargion (UK/ NO)

Mette Edvardsen vil i dette foredraget med live-musikk snakke om språk og repetisjon som materiale i sitt eget arbeid. Hva betyr det å gjøre det samme? Hva betyr det å gjøre noe om igjen? Every word was once an animal er en del av Burrows og Fargions Music For Lectures serie, som tar sikte på å kollidere akademisk praksis med virkeligheten av opptredener og som fortsetter deres nyere praksis med å skape nærhet og samarbeid til arbeid av andre kunstnere.

Mette Edvardsen er støttet av Norsk Kulturråd, BUDA Kortrijk, og Centre chorégraphique national de Caen in Normandie.

Jonathan Burrows og Matteo Fargion er co-produsert av PACT Zollverein Essen, Sadler’s Wells Theatre London og BIT Teatergarasjen Bergen.

Tekst avMette Edvardsen

Musikk avJonathan Burrows, Matteo Fargion og Francesca Fargion

Mette Edvardsen er støttet av Norsk Kulturråd, BUDA Kortrijk, og Centre chorégraphique national de Caen in Normandie.

Jonathan Burrows og Matteo Fargion er co-produsert av PACT Zollverein Essen, Sadler’s Wells Theatre London og BIT Teatergarasjen Bergen.

In this lecture with live music Mette Edvardsen will speak about language and repetition as material in her work. What does it mean to do the same? What does it mean to do something again? Every word was once an animal is part of Burrows and Fargion’s Music For Lectures series, which aims to collide academic practice with the actuality of performance and continues their recent practice of creating in proximity and collaboration with the work of other artists.