Moving Words – 4 evenings composed by Mette Edvardsen SØNDAG, 5 Desember

Moving Words – 4 evenings composed by Mette Edvardsen
SØNDAG, 5 Desember
• Dirty Room av Juan Dominguez (ES) @ 15-18.00 (*varighet 3 timer– med mat)“Dirty Room” er presentert ved å følge stien av poetisk konspirasjon, som i tre sesonger animerer den koreografiske serien “Clean Room”, en samling av utdrag som gjenoppliver noen av episodene fra denne mytiske serien. Serien insisterer på å skape situasjoner som infiltrerer det fantastiske i hverdagen, og som skifter oppmerksomheten fra utøverens handlinger til vår kraftfulle fantasi og makt som publikum. Dirty Room vil veve sammen trådene fra den absolutte nåtid for å på nytt koble poesi til kroppen. Det vil la oss se mulighetene ved poetisk forvandling av virkeligheten gjennom et korstykke i utvikling.

www.juandominguezrojo.com

Following the trail of poetic conspiracy that animates the choreographic series in three seasons “Clean Room”, “Dirty Room” is presented, a collection of excerpts that revives some of the episodes of this mythical series, insisting on creating situations that infiltrate the wonderful in everyday life that shift the attention of the performer’s actions to our power of imagination and action as an audience. Dirty Room will weave the threads of the absolute present to reconnect poetry to the body. It will let us see the possibilities of poetic transformation of reality through a choral construction.

www.juandominguezrojo.com