Moving Words – 3 evenings composed by Mette Edvardsen TORSDAG, 2 Desember

Moving Words – 3 evenings composed by Mette Edvardsen
TORSDAG, 2 Desember
• Ocean Breath av Itziar Okariz @ 19.00 (*varighet 20 minutter)
• Penelope Sleepsav Mette Edvardsen & Matteo Fargion @ 19.30 (*varighet 90 minutter)Ocean Breath av Itziar Okariz (ES)

Dette verket er bygd opp fra et kor av pustemønstre. Ocean Breath, også kalt Ujjayi, er en pusteteknikk som brukes i yogatrening, som kunstneren underviser. Ordet ujjayi betyr “jeg seirende”, selv om det oftere blir oversatt som “havpust” på grunn av bildet det fremkaller. Verkets figurative natur er viktig, et sted mellom det abstrakte rommet til lyden av pust og bildene det genererer; som om tegnet og dets betydning ble adskilt, brytt opp. 

Konsept: Itziar Okariz
Skapt og fremført av: Itziar Okariz and Izar Ocariz
Foto: videostill av Jesus Pueyo.

This work is built from a choral of breathing patterns. Ocean Breath, also call Ujjayi is a breathing technique used in yoga practice, which the artist teaches. The word ujjayi means “I victorious”, though it is more often translated as “ocean breathing” due to the image it conjures. The piece’s figurative nature is important, somewhere between the abstract space of the sound of breathing and the figuration it generates; as if the sign and its meaning were separated, fractured.Penelope Sleeps av Mette Edvardsen (NO) og Matteo Fargion (UK)

Penelope sleeps er en opera i essay form av Mette Edvardsen og Matteo Fargion. Ideen for denne forestillingen ble utviklet ut ifra deres første samarbeid, oslo (2017), en forestilling av Mette Edvardsen hvor Matteo Fargion var invitert til å skrive musikk for et kor. En lang tekst, sunget av et anti-kor spredt ut blant publikum uten dirigent. Den eksperimentelle tilnærmingen og arbeidet med formatet, utforskes videre i Penelope sleeps. Relasjonen mellom stemme og musikk, rom og omfang er viktig, men i stedet for å referere til temaer fra opera, tenker vi på å tegne streker for å finne en horisont. Med opera som utgangspunkt, et lenge gjemt og hemmelig ønske om å utforske dette formatet, om enn kanskje litt forskjellig motivert for hver av dem. Teksten er skrevet som et essay. Essay fra franske essayer, betyr å prøve, å forsøke. Opera på italiensk betyr å jobbe, å arbeide. I dette forsøket på å arbeide åpner det seg et rom som bringer to kunstnerne inn i ukjent landskap, mens det samtidig lar dem følge hver sine egne kunstneriske reiser.

Tekst: Mette Edvardsen
Musikk: Matteo Fargion
Fremført av: Mette Edvardsen, Matteo Fargion og Angela Hicks
Lysdesign og teknisk støtte: Bruno Pocheron
Teksting og produksjonsstøtte: Cillian O’Neill 
Produksjon: Mette Edvardsen/Athome, Manyone
Co-produksjon: Kaaitheater & Kunstenfestivaldesarts (Brussel), BUDA (Kortrijk), Black Box teater (Oslo), Teaterhuset Avant Garden (Trondheim), BIT Teatergarasjen (Bergen), Centre chorégraphique national de Caen in Normandie (France), apap-Performing Europe 2020 – a project co-funded by the Creative Europe Programme of the European Union 
Residensstøtte: Black Box teater (Oslo), MDT (Stockholm), Kaaitheater (Brussel) 
Støttet av: Norsk Kulturråd, Nasjonal forskerskole i kunstnerisk utviklingsarbeid – Kunsthøyskolen i Oslo

Penelope sleeps is an opera in essay form by Mette Edvardsen and Matteo Fargion. The idea for this piece developed out from their first collaboration oslo (2017), a piece by Mette Edvardsen in which Matteo Fargion was invited to write music for a choir. A setting of one long text, the music played an important role in the piece, an anti-choir dispersed amongst the audience and without a conductor. In Penelope sleeps the experimental approach and work with the format of the medium is still in question. The relation between voice and music, space and scale are important, but perhaps rather than alluding to operatic images we think of drawing lines to trace a horizon. Opera as a starting point, a long hidden and shared secret desire to tackle this medium, although perhaps motivated slightly differently for each of them. The text is written in prose form, like an essay. Essay from the French essayer, means to try, to attempt. Opera in Italian means to work, to labour. In this attempt to work a space opens up, bringing the two artists into unknown landscapes while at the same time allowing them to pursue their own artistic paths.