Realness: Luk Kreung by Phitthaya Phaefuang ( Sun ) (NO/TH)

Phitthaya Phaefuang ( Sun ) (NO/TH)
Realness: Luk Kreung
28+29 Oktober @ 20.00 (dørene åpner @ 19.00)

«Luk kreung» var lenge en nedsettende betegnelse på noen som var født
halvt thai og halvt annet etnisitet. I denne forestillingen legemliggjører Sun
sin mors historie som sexarbeider i Thailand, også kalt ” wife for rent “. Det er en scenekunst forestilling om kjønnsopptreden som overlevelse og sexism i Thai binære samfunn, kategoriene body og sex sirens fra LGBTQIA+ ballroom kulturen, dharmapraksis og gående meditasjon.

Om det å ha dyp forståelse, dyp innsikt i lidelsens og medfølelsens natur. Forestillingen utforsker det å gå utover det mannlige og kvinnelige kjønn.

Kreditter:

Dramaturg: Arco Renz ( Germany )
Kunstnerisk rådgiver: Tang Fu Kuen ( Singapore ) 
Lys design: Jui- Hsuan Tseng (Ray Tseng) ( Taiwan )
Lyd design: Cheryl Ong ( Singapore ) & Pisitakun ( Thailand )
Thai-danselærere: Kornkarn Rungsawang ( Thailand ), Patcharin Bundit ( Thailand ), Zack Kampanath Ruangkittivilas ( Thailand )
Malerier av Bodhisattvas: Kimura Ryoko ( Japan )
Støttet av: Norwegian Art Council 
Co – produsert av: BIT – Teatergarasjen, RISK RIMI/IMIR Scenekunst, TPAC – Taipei Performing Arts Center
Special credits: The Black and Latinx LGBTQIA+ ballrom culture from New York, Rungtawan Kongnuj 

Foto: SIWANAT PHONGBUNKUMLARP

EN

“Luk kreung” was for a long time a derogatory term for someone who was born half Thai and half other ethnicity. In this performance Sun embodies his mother’s story as a sex worker in Thailand, also called “wife for rent”. It is a performing arts performance about gender performance as survival
and sexism in Thai binary society, the categories body and sex sirens from the LGBTQIA+ ballroom culture, dharma practice and walking meditation. About having deep understanding, deep insight into the nature of suffering and compassion. The performance explores going beyond the male and female gender.

Credits:

Dramaturg: Arco Renz ( Germany )
Artistic advisor: Tang Fu Kuen ( Singapore )
Light design: Jui- Hsuan Tseng (Ray Tseng) ( Taiwan )
Sound Design: Cheryl Ong ( Singapore ) & Pisitakun ( Thailand )
Thai dance teachers: Kornkarn Rungsawang ( Thailand ), Patcharin Bundit ( Thailand ), Zack Kampanath Ruangkittivilas ( Thailand )
Paintings of Bodhisattvas: Kimura Ryoko ( Japan )
Funded by: Norwegian Art Council
Co – producers: BIT – Teatergarasjen, RISK RIMI/IMIR Scenekunst, TPAC – Taipei Performing Arts Center
Special credits: The Black and Latinx LGBTQIA+ ballrom culture from New York, Rungtawan Kongnuj

Photo: SIWANAT PHONGBUNKUMLARP