Moving Words – 4 evenings composed by Mette Edvardsen – Saturday 18 April

Avlyst/ Cancelled

Saturday 18 April

• Fantasmical Anatomy Lesson#1 The tongue, Desire for Language  by Anne Juren @ 19.00 (*duration 55 minutes)
• Between what is no longer and what is not yet by Juan Dominguez @ 20.30 (*duration 60 minutes)
• Music For Lectures/ Every word was once an animal by Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion,  Matteo Fargion @ 22.00 (*duration 35 minutes)

TICKETS
MOVING WORDS PASS – 4 Evening Pass


NO

Fantasmical Anatomy Lesson#1 The tongue, Desire for Language
av Anne Juren

Over de siste årene har Anne Juren utviklet ‘A Fantasmical Anatomy’,  like virkelig som en bit av skjelettet. Jurens karakteristiske praksis utfordrer grenser mellom offentlig og privat, mellom ytre og indre rom, ved å overtre normative grenser og eksperimentere med kinestesi, poesi, og sensualitet, gjennom sin søken for å utvide koreografikonseptet i arbeidet sitt. Fantasmical Anatomy Session skaper et visuelt, sonisk, og sensorisk landskap og foreslår en surrealistisk og delirisk reise rundt og inni kropper, hvor dysfunksjonelle relasjoner og utenkelige handlinger finner sted, og forstyrrer relasjonen mellom indre og ytre rom. Hver diskurs er en forestilling, som eksponerer og behandler forskjellige kroppsdeler med dynamikk av begjær, gjennom stemme, skrifter, sensorisk utførelsesform, og forskjellige materielle eksistenser.

Lesson #1 The Tongue, desire for language
Konsept, Tekst og fremføring: Anne Juren
Ekstra fremføring: Linda Samaraweerova
Lys: Bruno Pocheron
Lyd: Paul Kotal

Dette prosjektet er støttet av MA/ og UNiarts (Stockholm).


Between what is no longer and what is not yet by Juan Dominguez

Domínguez wants to suspend events and create an interval of time in which he can try to integrate his past into his future. He will translate his visions and his desire to encounter the unknown through language. Dominguez is working alone for the first time in 14 years. Back then he choreographed his work with labeled cards for the audience to read. Now, he will speak himself and give rise to a self-portrait that cites, in the broadest sense of the word, himself and some of his friends.

Conceived and performed by Juan Domínguez

Juan Dominguez production with the support of Tanznacht Berlin and Tanzfabrik Berlin/ apap-advancing performing arts project – Performing Europe 2020 / EU – Creative Europe Programme.

Executive production by Manyone

www.juandominguezrojo.com


Music For Lectures/ Every word was once an animal
av Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion, Matteo Fargion

Mette Edvardsen vil i dette foredraget med live-musikk snakke om språk og repetisjon som materiale i sitt eget arbeid. Hva betyr det å gjøre det samme? Hva betyr det å gjøre noe om igjen? Every word was once an animal er en del av Burrows og Fargions Music For Lectures serie, som tar sikte på å kollidere akademisk praksis med virkeligheten av opptredener og som fortsetter deres nyere praksis med å skape nærhet og samarbeid til arbeid av andre kunstnere.

Tekst av Mette Edvardsen
Musikk av Jonathan Burrows, Matteo Fargion og Francesca Fargion

Mette Edvardsen er strukturellt støttet av Norsk Kulturråd, BUDA Arts centre Kortrijk, APAP network (EU), er for tiden ‘research fellow’ ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Jonathan Burrows og Matteo Fargion er co-produsert av PACT Zollverein Essen, Sadler’s Wells Theatre London og BIT Teatergarasjen Bergen.


EN

Fantasmical Anatomy Lesson#1 The tongue, Desire for Language by Anne Juren

Over the past few years, Anne Juren has been unfolding a Fantasmical Anatomy as real as a piece of bone. Seeking to expand the concept of choreography in her work, Juren’s distinctive practice challenges boundaries between public and private, between outer and inner space, by trespassing normative boundaries and experimenting with kinaesthesia, poetry and sensuality. Fantasmical Anatomy Session creates a visual, sound and sensory landscape, and proposes a fantasmagoric and delirious journey around and inside bodies, where dysfunctional relations and unimaginable actions can take place, troubling the relations between inner and outer space. Each lesson is a performance exposes and treats a different body part with the dynamics of desire, through voice, writings, sensorial embodiment and different corporealities.

Lesson #1 The Tongue, desire for language
Concept, Text and performance: Anne Juren
Extra Performance:  Linda  Samaraweerova
Light: Bruno Pocheron
Sound: Paul Kotal
This project is supported by MA7 and UNiarts (Stockholm).


Between what is no longer and what is not yet by Juan Dominguez

Domínguez wants to suspend events and create an interval of time in which he can try to integrate his past into his future. He will translate his visions and his desire to encounter the unknown through language. Dominguez is working alone for the first time in 14 years. Back then he choreographed his work with labeled cards for the audience to read. Now, he will speak himself and give rise to a self-portrait that cites, in the broadest sense of the word, himself and some of his friends.

Conceived and performed by Juan Domínguez

Juan Dominguez production with the support of Tanznacht Berlin and Tanzfabrik Berlin/ apap-advancing performing arts project – Performing Europe 2020 / EU – Creative Europe Programme.

Executive production by Manyone

www.juandominguezrojo.com


Music For Lectures/ Every word was once an animal
by Jonathan Burrows, Mette Edvardsen, Francesca Fargion, Matteo Fargion

In this lecture with live music Mette Edvardsen will speak about language and repetition as material in her work. What does it mean to do the same? What does it mean to do something again? Every word was once an animal is part of Burrows and Fargion’s Music For Lectures series, which aims to collide academic practice with the actuality of performance and continues their recent practice of creating in proximity and collaboration with the work of other artists.

Text by Mette Edvardsen
Music by Jonathan Burrows, Matteo Fargion and Francesca Fargion

Mette Edvardsen is structurally supported by Norsk Kulturråd, BUDA Arts Centre Kortrijk, APAP network (EU), is currently a research fellow at Oslo National Academy of the Arts.

Jonathan Burrows and Matteo Fargion are co-produced by PACT Zollverein Essen, Sadler’s Wells Theatre London and BIT Teatergarasjen Bergen