Stephen O’Malley “Les Sphères (effondrez-les)” + Lucy Railton

Stephen O’Malley (US/FR) Les Sphères (effondrez-les) med Kali Malone (US/SE) + Lucy Railton (UK/DE) (solo)  
10. september @ 20.00 (dørene åpner @ 19.00)
BILLETTER / TICKETS

NO (EN below)

10. september 

Stephen O’Malley Les Sphères (effondrez-les)

Bygger på en dypt informert lydpraksis utviklet gjennom fasinasjon over dhrupad,  langstreng instrumentasjon, drone musikk, fenomenologisk spektralisme, og lydbad/healing. Kanalisert gjennom flere års sammarbeid og inspirasjon via komponistene Alvin Lucier & Phill Niblock, så vell som hans eget arbeid med legendariske Sunn O))),  presenterer Stephen her et stykke i lengre form av mikrotonal, fysisk lyd presentert i mer intime rom.

Akkompagnert av Kali Malone

www.ideologic.org

+ Solo cello forestilling av Lucy Railton

www.lucyrailton.com

Drawing on a deeply informed sound practice developed by fascination with dhrupad, long wire instrumentation, drone music, phenomenological spectralism, and sound bath/healing. Channelled through several years collaboration and inspiration via the composers Alvin Lucier & Phill Niblock, as well as his own work with mythical heavyweights Sunn O))), Stephen here presents a long form piece of microtonal, physical sound presented in more intimate and closer spaces. 

Accompaniment by Kali Malone.

+ Lucy Railton

Solo cello performance by Lucy Railton.