Movement research workshop from Oda Olivia

Movement research workshop from Oda Olivia
For: dancers, performers, people interested in the connection between body and presence
4. April 18:00–20:00


NO
(see EN below)

Om workshopen

Denne workshopen er et innblikk i bevegelsespraksisen som forestillingen Taste of Purple vokser ut fra. Gjennom et mykt fokus og dyp lytting vil vi oppdage bevegelser som allerede er til stede i kroppen. Slik utforsker vi det performative potensialet som ligger i handlingen å kultivere nærhet til en selv.

Om forestillingen 

Taste of Purple handler om hvorfor vi elsker å forelske oss. Forestillingen er den første i en serie performative verk basert på bevegelespraksisen PUN, og er en innsats for å bli med det som er til stede, uavhengig av hvor ubehagelig eller deilig det måtte være. Gjennom å overgi seg til ensomhet, begjær og betatthet, blir et sted for hvile og forvandling skapt. Forestillingen er co- produsert av og skal vises på RIMI/IMIR SceneKunst i Stavanger, 3. mai 2024. 

Om Oda Olivia 

Oda Olivia er utøver og danser fra Nesodden. Hun har en BA i dans fra Universitetet i Stavanger (2019) og en MA i dans fra Kunsthøgskolen i Oslo (2023). Arbeidet hennes karakteriseres av en tilbøyelighet mot naivitet som utløser for både tålmodighet og plutselighet. Ved å bruke autonome og underliggende bevegelser som et verktøy for dansing, søker hun etter uventet (og subtilt) gjenkjennbare situasjoner og følelser for å skape øyeblikk av selvfølgelighet i livets kaos. 

(EN)

About the workshop

This workshop is a glimpse into the movement practice that the performance Taste of Purple is based on. Through a relaxed focus and deep listening we will discover movement that is already present in the body and let it unfold. This way we are exploring the performative potential in the action of being close to oneself.

About the performance

Taste of Purple is the first performance in a series of work initiated from the movement practice PUN (Praksis uten navn) and is an effort to stay with what is most present despite of how uncomfortable or delightful it may be. Through surrendering to loneliness, desire and obsession, a space for rest and transformation is created. The performance is co-produced by and will be shown at RIMI/IMIR SceneKunst May 3rd, 2024 at their Flørli Launch Party.

About Oda Olivia

Oda Olivia is a performer and dance maker from Nesodden, Norway. She has a BA in dance from University of Stavanger, Faculty of Performing Arts (2019) and an MA in dance from Oslo National Academy of the Arts (2023). Her work is characterized by a willingness towards naivety to access a spectrum of patience and suddenness. Using underlying and autonomous movement as a tool for dancing, she searches for unexpectedly recognizable situations and feelings to create moments of ease in the chaos of life.