Tony Orrico (US) – Penwald: 4: unison symmetry standing (2010-)

3+4+5 February @ 18-22 (doors open @ 17.30) 
(You’re able to come and go as you please).
** if you have a ticket to one of the days, you can use use it again and come back the other day(s).
BILLETTER / TICKETS


NO (EN below)

Penwald: 4: unison symmetry standing (2010 – ) 
Tony Orrico 

Orrico står i en stasjonær stilling med ansiktet vendt mot veggen. Med føttene plantet slik, vil han i løpet av fire timer utøve og skape en bilateral tegning som gradvis blir synlig og tar form. Utforskningen er forankret i en personlig utviklet praksis hvor kroppens tilstedeværelse og dens respons på rommets stimuli utforskes parallelt med møtet som oppstår mellom veggen og topografien av hans egen kropp. Alt dette samtidig som han jobber med å opprettholde en fysisk og visceral følelse av å skulle falle kombinert med inspirasjonen fra rommets romlighet og opplevelser av avstand. 

Dette mønsteret vil repeteres på samme tidspunkt 3 dager på rad, med små variasjoner og noe ulik tilnærming. På dag èn er den venstre hånden dominerende (den som tar aktivt valg), hvor den høyre øyeblikkelig jobber med å kopiere den venstre håndens bane, punkter for omdirigering, og trykk mot veggen; inkludert posisjonen hånden holder grafitt-pinnene i.

På dag to konstruerer han en omvendt oppmerksomhet hvor hans høyre hånd er dominerende, og den venstre følger etter. På dag tre handler det verken om å dominere eller å følge, men heller om en dedikasjon til mottakelighet, og Orrico bryter her formen ved at knærne bøyes og strekkes i motsatt retning helt til han står på tå. Den endelige installasjonen ender med å bli en spektral utstilling av innsats, der den ikke-dominante og fullt integrerte opplevelsen ender med å bli stående sentralt i verket, og hvor de mer oppløste erfaringene og bevegelser ender med å falle til ytterkantene.

Orrico stands stationary, facing a wall for four hours, and performs a bilateral drawing via a personal movement practice which responds to environmental cues and the felt-topography of his body. He sustains a sense of falling in his visceral body and leverages action from incoming stimuli and their spatial distances. He repeats this engagement at the same time over the course of three consecutive days with subtle variations in approach. On day one, his left hand is dominant (or choice-making) and the right hand instantly mirrors the pathways, points of redirection, and amount of pressure into the wall; including the postures of his hand holding the graphite sticks. On day two, he generates an inverse attention. The right hand is dominant and the left hand is following. On day three, there is neither selection nor following; only a devotion to receptivity, and Orrico breaks form by bending his knees and rising to his toes. The final installation arrives at a spectral display of effort where the non-dominant and fully integrated experience lands central to the work and more disintegrated experience falls to the outer edges. 

Photo creds: Tony Orrico, Penwald: 4: unison symmetry standing. Courtesy of Art Stations: Stary Browar, Poznań.