Trust me tomorrow Verdensteatret

Trust me tomorrow
Verdensteatret  (NO) 
5-7 November @ 20.00 (DOORS OPEN @19.00)

In cooperation with nyMusikk Stavanger
TICKETS: NOV 5, NOV 6, NOV 7

NO (EN below)
Trust me tomorrow går inn i erfaringer av blindhet fra både mangel på lys og for mye lys. Det fremkaller muligheten for å tre inn i mørket som et rom for projeksjon, etterligning og begjær.

Det indre mørket i et kamera og det lyse krystallinske interiøret i øyet er begge steder for en læringsprosess – styrt av den grunnleggende attraksjonen for å bringe bevegelser fram i lyset.

En flytende komposisjon som spenner fra det stille, elegante og introspektive til en forstyrret og uklar tankegang. En foranderlig sekvens av tilstander som avslører en alternativ tid.

Trust me tomorrow er en sensorisk opplevelse der gjengivelse skjer mellom det faktiske rommet og minnet. Det taler til evnen til og de mislykkede forsøk på å komme inn i hverandres hoder. Så det taler til selvbevissthet, underbevissthet og andre bevisstheter. 

Et forsøk på å finne rekkverket, en guide, noe å orientere seg etter i det famlende mørke. I en verden som bretter seg tilbake inn i seg selv.

BIO
Verdensteatret består av performancekunstnere, billedkunstnere, musikere, software utviklere og poeter som sammen har utviklet et intrikat audiovisuelt språk. Deres arbeide er karakterisert av en dedikert langsiktig utvikling og en pågående eksperimentering innen forskjellige medier som viser seg i romlige orkestrale verk. Forestillingene er bygget på materiale samlet gjennom reiser som inkorporert i en større sammenheng forteller historier om den menneskelige sjels skrøpelighet.

Deres arbeider presenteres bredt internasjonalt i ulike kontekster så som museer, musikk festivaler og teatre. Verdensteatret er et Oslo-basert kunstnerkollektiv grunnlagt i 1986 av Lisbeth J. Bodd og Asle Nilsen.

EN
Trust me tomorrow enters experiences of blindness from both lack of light and too much light. It is evoking the possibility of entering darkness as a space for projection, imitation and desire. The interior darkness of a camera and the bright crystalline interior of the eye are both sites of a learning process – guided by the basic attraction to bring movements into light.

A floating composition ranging from the quiet, elegant and introspective to a disturbed and fuzzy mindscape. An occurrence sequence staged in a calm room. Seeking to reveal an alternative time.

Trust me tomorrow is a sensorial and diffracted experience where rendering is happening between the actual space and memory. It speaks to the ability or failure to get into each other’s heads. So it speaks to self-consciousness, subconsciousness and other consciousnesses. Trying to find the railing, a guide, something to orientate by in the groping darkness. In a world that is folding back into itself.

BIO
Verdensteatret consists of video and sound artists, painters and poets, and sculptors and computer programmers who together have developed an intricate audiovisual style. Their poetics is characterized by a dedicated long-term development, creating scenes of sensuous activity and an ongoing experimentation within different media which result in space related orchestral works. Combining aspects of concerts, theatrical performances, and visual art installations, the company builds many of its large scale productions from raw materials collected during journeys combined with stories of the fragile human soul. Their works have been presented internationally in a number of art contexts and locations, such as art museums, contemporary music festivals, and theaters.

Credits

By and with: Ali Djabbary, Asle Nilsen, Espen Sommer Eide, Janne Kruse, Laurent Ravot, Magnus Bugge, Martin Taxt, Niklas Adam and Torgrim Torve

Thanks to: Andrea Bakketun, Bálint Laczkó, Icaro Zorbar, Piotr Pajchel and BEK – Bergen senter for elektronisk kunst

International distribution
Elisabeth Carmen Gmeiner 

Co Production
Produced by Verdensteatret in collaboration with Black Box teater Oslo, Ultima – Oslo International Music Festival and Rosendal Teater Trondheim