Affiliated Artists (double bill) med Synne Elve Enoksen and Helene Düring Kjær

NO

4 + 5 Desember @ 19.30 (dørene åpner kl. 19.00)
Affiliated Artists (double bill)
med Synne Elve Enoksen and Helene Düring Kjær
Billetter: 150kr/ 100Kr student


Velkommen til sesongens siste forestilling her på Rimi/Imir. Denne kvelden består av to forskjellige koreografiske verk av to forskjellige lokale kunstnere; Synne Elve Enoksen og Helene Düring Kjær.

«Deception Island» av Synne Elve Enoksen
«Deception Island» er en performance av og med Synne Elve Enoksen. I dette arbeidet brukes øyen, Deception Island, som en analogi for koreografi. Soloen er et forsøk på å kombinere topologi og bevegelse, med andre ord; en undersøkelse av dans som landskap, i et landskap. Kroppen bygger, kartlegger og lener seg inn i et nytt terreng, og dansen; et atlas som blir til og forsvinner på samme tid. Synne Elve Enoksen er en danser fra Sandnes/Stavanger. Hun ble uteksaminert fra Universitet i Stavanger i 2016 og fra P.A.R.T.S. (Belgia) i 2019. Hun har siden arbeidet som utøver og danse-maker mellom Norge og Brussel. Hun er for tiden engasjert i flere samarbeider i tillegg til å utvikle sitt eget kunstneriske arbeid.


In Medias Res av Helene Düring Kjær
Hva skjer når man kroppsliggjør en facebookfeed på scenen, og hvordan kan komposisjonen fra sosiale medier danses? In Medias Res er en danseteatralsk performance som avspeiler et absurd verdensbilde der fremstår på sosiale medier, når verdenskriser likestilles med selfies, clickbait og kattevideoer. Med kropp og stemme som redskaper behandler 5 dansere et virvar av aktuelt innhold fra skjermen, som danses ut i en absurd og humoristisk kollasj.

Koreografi: Helene Düring Kjær
Medskapende dansere: Astrid Mæland, Šárka Benedová, Brage Nordang og Oda Olivia Ø. Lindegård.
Musik: Arthur Eddyson og Atul Giri
Stykket er gjort muligt med støtte fra Stavanger Kommune og Rogaland fylkeskommune.
Takk til: Benedicte Ramfjord, Tou Scene for residens, stemmecoach og ytre øye: Henriette Bru Guldberg, fotografi: Eduardo H. Scarramuzza.

Attention!!
Grunnet corona situasjonen er vi nødt til å ha fulle navn på alle individer som deltar på dette eventet. Vi ber deg derfor om å sende oss fulle navn + tlf. nummer til info@rimi-imir.no (i tillegg til å kjøpe billett på ticketco). Vær vennlig å merke eposten med hvilken event du deltar på.
Tusentakk for forståelsen.
________________________________EN
4 + 5 December @ 19.30 (doors open @ 19.00)
Affiliated Artists (double bill)

with Synne Elve Enoksen, and Helene Düring Kjær
Tickets: 150kr/ 100Kr student

Welcome to the seasons last performance here at Rimi/Imir. This night will consist of two different choreographic pieces by two different local artists; Synne Elve Enoksen og Helene Düring Kjær.

«Deception Island» by Synne Elve Enoksen
«Deception Island» is a performance by and with Synne Elve Enoksen. In this work, Synne uses an island as an analogy for choreography. The solo is an attempt to combine poetics of topology and movement, in other words; an investigation of dance as a landscape, in a landscape. The body builds, map out and leans into a new terrain, the dance; an atlas in constant becoming and dissolving.

Synne Elve Enoksen is a dancer from Sandnes/Stavanger. After graduating from the University of Stavanger in 2016, and P.A.R.T.S. (Belgium) in 2019, she now works as a performer and dance-maker between Norway and Brussels, currently engaged in several collaborations as well as developing her own artistic work.


In Medias Res by Helene Düring Kjær
What happens when you embody a facebook feed on stage, and how can the composition found on sosial media be danced? In Medias Res is a dance theatrical performance reflecting an absurd worldview that appears on social media, where world crises are presented equally with selfies, clickbait and videos of cats. Using body and voice, 5 dancers are translating a jumble of current content from the screen, which is then danced out in a chaotic and comic collage.

Choreography: Helene Düring Kjær
Co-creators/dancers: Astrid Mæland, Šárka Benedová, Brage Nordang and Oda Olivia Ø. Lindegård.
Music: Arthur Eddyson and Atul Giri
The piece was made with support from Stavanger Kommune and Rogaland Fylkeskommune.
Thanks to: Benedicte Ramfjord, Tou Scene for the arts residency
Voice coach: Henriette Bru Guldberg
Photography: Eduardo H. Scaramuzza
________________________________

Attention!!
Due to Covid-19, we require the names of all individual people who will be in attendance at this event. Therefore we ask you to kindly email the full names + phone number to info@rimi-imir.no
(In addition to buying your ticket on ticketco). Please mark the email with the event you’re attending.
Thank you for your understanding.
________________________________