Artists & Technology workshop/presentations

25. februar:  Algoritmer og maskinlæring i Max – Dag Egil Njaa
9. april:  Live processing of video in Isadora software – Iver Findlay. Postponed/Utsatt
7+8. mai: MIDI Workshop – Pål Asle Pettersen.

NO (EN below)

25. FEBRUAR:
Algoritmer og maskinlæring i Max – Dag Egil Njaa 

I kurset vil vi gi en innføring i MuBu, en omfattende verktøykasse fra Ircam. Vi vil utforske analysemodulene PiPo og vil bruke maskinlæring til mønstergjennkjenning av lyd og sensordata.  Vi vil se på noen av modulene i ml.* utviklet for Max av Benjamin D. Smith og bruke dem til å generere datasekvenser basert på treningsdata. Til slutt vil vi se på tilnærminger for algoritmisk samhandling mellom maskinsystemer og mennesker.

Det en fordel at deltakerne har noe erfaring med programmering i Max.

Dag Egil Njaa er en komponist og kreativ koder fra Stavanger bosatt på Nesodden. 

De senere årene har han fokusert på samhandling mellom mennesker og maskinstyrte systemer i multimediale verk.

9. APRIL:
Live processing of video in Isadora software  – Iver Findlay

Iver Findlay vil gi en presentasjon og dele eksempler av hans nyeste arbeid med live-video sammensetninger i både scenekunst og live musikkprosjekter gjennom bruk av Isadora programvaren. Dette blir delvis kunstnerpresentasjon, delvis praktisk workshop i basis kunnskap av Isadora gjennom bruk av prosess og eksempler fra tidligere arbeid.

7+8. MAI: 
MIDI Workshop – Pål Asle Pettersen 

Pål Asle Pettersen vil avholde en to dagers workshop den 7+8. Mai i MIDI språket, og hvordan få ting til å kommunisere. 

MIDI, Musical Instrument Digital Interface, er en kommunikasjonsprotokoll som ble laget for digitale musikkinstrumenter på 80-tallet med det målet at de skulle bli i stand til å snakke med hverandre. Siden den tid har MIDI-systemet vært industristandard, og det finnes i dag knapt utstyr som ikke støtter MIDI

Deltakerne vil i løpet av verkstedet få en grunnleggende innføring i MIDI, og vi vil gå i dybden om hvordan MIDI protokollen er bygget opp. 

Her er noen emner som dekkes i løpet av verkstedet:

• MIDI kommunikasjon mellom computer og eksterne instrumenter
• Intern kommunikasjon mellom programvare
• Å programmere MIDI med Max MSP
• Bygg en enkel MIDI kontrollerbar DIY synth med teensy mikrokontroller

Vi vil i løpet av workshopen benytte oss av programvare som Ableton Live, Logic Pro, Max MSP og Teensyduino.

EN

25. FEBRUARY:
Algoritmer og maskinlæring i Max – Dag Egil Njaa 

In this workshop we’ll introduce MuBu, a comprehensive toolbox from Ircam. We’ll explore the analysis moduls PiPo and use machine learning for pattern recognition of audio and sensor data. We’ll have a look at the ml.* package developed for Max by Benjamin D. Smith and use them to generate data sequences based on training data. At last we’ll approach algorithms for human and machine interaction. 

Some basic experience with coding in Max would be an advantage for the participants.

Dag Egil Njaa is a composer and creative coder from Stavanger living at Nesodden. 

He has for some time focused his work on interaction between humans and machins in multimedia works.

9. APRIL:
Live processing of video in Isadora software – Iver Findlay

Iver Findlay will give a presentation and share examples of his recent work with live video compositions in both stage art and live music projects using the Isadora software.  Part artist presentation, part hands on workshop in the basics of Isadora utilizing the process and examples from recent work.

7+8. MAY: 
MIDI Workshop – Pål Asle Pettersen 

On May 7+8, Pål Asle Pettersen will do a two days workshop in the MIDI language, and how to make things communicate.

MIDI, Musical Instrument Digital Interface, is the communication system that was built during the 80s for digital musical instruments to be able to talk to each other, and has since then been the industry standard. 

The participants will get to know the basics of MIDI communication, and they will get an in depth coverage of how the MIDI language are constructed. 

Here are some of the topics that will be covered:
• MIDI communication between computer and external instruments
• Internal software communication
• Programming MIDI with Max MSP
• Build a simple MIDI controllable DIY synth with teensy microcontroller

During the workshop we will be using the following software: Ableton Live, Logic Pro, Max MSP and Teensyduino